Niniejsze warunki, postanowienia i zastrzeżenia mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i według wyłącznego uznania firmy. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony w celu uzyskania aktualizacji.

Zastrzeżenia prawne dotyczące strony internetowej

Wellness Unmasked, Inc, prowadząc działalność gospodarczą jako Discover Healing, wita Cię na DiscoverHealing.com. Niniejsze zastrzeżenie prawne zawiera ważne informacje, którymi chcemy się z Tobą podzielić i które musisz zrozumieć. W celu uzyskania dalszych informacji regulujących korzystanie z DiscoverHealing.com, proszę zapoznać się z Discover Healing's Warunki użytkowania.

Informujemy o następujących kwestiach:

Informacje zawarte na tej stronie internetowej i towarzyszącym jej blogu (łącznie "strona internetowa"), w tym bez ograniczeń, pomysły, sugestie, techniki, metody, książki, podcasty, webinaria, filmy, posty w mediach społecznościowych, artykuły, publikacje, oprogramowanie, wywiady, zajęcia, szkolenia, seminaria, programy, produkty, wydarzenia i inne materiały, mają charakter edukacyjny i są udostępniane wyłącznie jako informacje ogólne i nie stanowią porady medycznej ani psychologicznej, diagnozy, leczenia ani opinii.

Przeglądając niniejszą stronę internetową, użytkownik zapozna się z informacjami na temat innowacyjnego systemu równoważenia energii opracowanego przez Dr. Bradley Nelson (kręgarz, w stanie spoczynku), zwanego The Emotion Code®, The Body Code™ lub Belief Code® i określanego jako "Metoda". Metoda ta ma na celu umożliwienie jednostce bezpośredniej komunikacji z jej podświadomym umysłem w celu skorygowania nierównowagi energetycznej w celu uwolnienia uwięzionej energii emocjonalnej i przywrócenia zdrowia i dobrego samopoczucia. Według Dr. Nelson, wiele osób posiada Heart-Wall®, ścianę chroniącą lub blokującą serce, składającą się z uwięzionej energii emocjonalnej. Metoda ma na celu uświadomienie kwestii, o których dana osoba może nie mieć świadomej pamięci i wykorzystuje testy mięśniowe do rozpoznania informacji oraz magnes jako narzędzie do uwalniania uwięzionej energii emocjonalnej, w tym oczyszczania Heart-Wall. Teoria metod opartych na energii, takich jak The Method, zakłada, że przepływ i równowaga elektromagnetycznych i subtelniejszych energii ciała są ważne dla zdrowia fizycznego, duchowego, psychicznego i emocjonalnego oraz dla wspierania dobrego samopoczucia. Metoda może być stosowana jako technika samopomocy lub w środowisku zawodowym przez osoby certyfikowane przez Discover Healing jako praktycy Emotion Code, Body Code i/lub Belief Code .

Metoda opiera się na osobistych obserwacjach i doświadczeniach Dr. Nelsona. W związku z tym, choć metoda wydaje się przynosić obiecujące korzyści dla zdrowia emocjonalnego, psychicznego, duchowego i fizycznego, nie została jeszcze zbadana przez zachodnie społeczności akademickie, medyczne i psychologiczne. W związku z tym metoda ta uznawana jest za eksperymentalną, a zakres jej skuteczności, jak również ryzyko i korzyści z nią związane, nie są w pełni znane. Praktyka Metody jest samoregulowana i żaden stan w Stanach Zjednoczonych nie licencjonuje Emotion Code, Body Code, i/lub Belief Code praktyków i nie uważa Metody za alternatywne lub uzupełniające podejście do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Wszelkie informacje przedstawione na tej stronie internetowej na temat usług, produktów, książek, zajęć, programów, artykułów, wydarzeń i szkoleń The Method i Discover Healingnie mają na celu zapewnienia, że są one wykorzystywane do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek schorzeniom lub zaburzeniom psychologicznym, ani nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady i usług zdrowotnych.

Chociaż Metoda jest przeznaczona do "uzdrawiania", nie należy rozumieć, że stosowanie Metody jest praktyką medyczną, psychoterapeutyczną lub inną licencjonowaną praktyką opieki zdrowotnej. Metoda ma raczej na celu pomoc osobie w uwolnieniu uwięzionej energii emocjonalnej oraz przywrócenie równowagi i przepływu energii w ciele, tworząc w ten sposób możliwość naturalnego uzdrowienia umysłu/ciała. Użytkownik rozumie, że istnieje różnica pomiędzy "uzdrawianiem" przy użyciu Metody a praktyką medyczną, psychoterapią lub jakąkolwiek inną licencjonowaną praktyką opieki zdrowotnej. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia lub stanu psychicznego należy zawsze zasięgać porady licencjonowanego, wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Nigdy nie należy lekceważyć profesjonalnej porady zdrowotnej lub zwlekać z jej zasięgnięciem z powodu informacji uzyskanych na lub za pośrednictwem jakiejkolwiek części tej strony internetowej. Discover Healing zdecydowanie zaleca zasięgnięcie profesjonalnej porady przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej zdrowia.

Przekazanie informacji przedstawionych na tej stronie nie ma na celu stworzenia, a odbiór nie stanowi żadnej profesjonalnej relacji pomiędzy odwiedzającym a Discover Healing, jej właścicielami, w tym Dr. Nelson, pracownikami i członkami personelu, i nie należy polegać na nich jako na poradach medycznych, psychologicznych lub innych poradach zawodowych jakiegokolwiek rodzaju lub natury.

Wszelkie informacje, historie, przykłady lub świadectwa przedstawione na tej stronie nie stanowią gwarancji, rękojmi ani przewidywań dotyczących rezultatów wykorzystania przez daną osobę jakichkolwiek materiałów zawartych na tej stronie w jakimkolwiek konkretnym celu lub kwestii. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z TEJ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. INFORMACJE PRZEKAZYWANE NA TEJ STRONIE SĄ PRZEKAZYWANE "TAKIE JAK SĄ" I BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI. Discover Healing nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie.

Chociaż wszystkie materiały i linki oraz inne zasoby są zamieszczane w dobrej wierze, nie można zagwarantować dokładności, ważności, skuteczności, kompletności lub przydatności jakichkolwiek informacji tu zawartych, podobnie jak w przypadku każdej publikacji. W związku z tym Discover Healing wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, dokładność informacji i/lub jakość produktów lub usług dostarczanych lub reklamowanych na stronach internetowych osób trzecich. Discover Healing nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie. Przeglądając niniejszą stronę internetową użytkownik zgadza się na zawsze, w pełni zwolnić, zabezpieczyć, bronić i chronić Wellness Unmasked, Inc., jej właścicieli, dyrektorów, urzędników, następców, cesjonariuszy, pracowników, członków personelu, przedstawicieli, niezależnych wykonawców, konsultantów, wolontariuszy i inne osoby związane z Wellness Unmasked, Inc. przed wszelkimi roszczeniami lub odpowiedzialnością oraz za wszelkie szkody lub obrażenia, osobiste, fizyczne, emocjonalne, psychologiczne, finansowe lub inne, które użytkownik może ponieść w dowolnym momencie w związku z korzystaniem z informacji przedstawionych na niniejszej stronie internetowej. Jeśli jakikolwiek sąd uzna, że jakakolwiek część tego Zrzeczenia się odpowiedzialności jest nieważna, Zrzeczenie się odpowiedzialności będzie obowiązywać tak, jakby te części zostały usunięte.

Informacje o własności intelektualnej i prawach autorskich

Niniejsza witryna zawiera materiały chronione prawem autorskim (wszelkie prawa zastrzeżone). Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie materiałów chronionych prawem autorskim na tej stronie jest zabronione przez prawo federalne. Informacje zawarte na tej stronie internetowej, w książce Emotion Code i książce Body Code , cała zawartość The Body Code Software System, a także wszystkie inne produkty Discover Healing, prezentacje, webinaria, seminaria i powiązane materiały, wszystkie nagrania audio i wideo oraz wszelkie materiały pochodne są chronione prawem patentowym oraz międzynarodowymi prawami autorskimi i znakami towarowymi. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być powielana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Wellness Unmasked, Inc. Żadna część niniejszego zastrzeżenia nie może być powielana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Midge Murphy, JD, PhD, LLC (www.midgemurphy.com).

Informacje o znakach towarowych

Znaki towarowe Emotion Code, Body Code i Belief Code są własnością Wellness Unmasked, Inc. i nie mogą być używane bez pisemnej zgody. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie tych znaków towarowych stanowi naruszenie znaków towarowych, a Wellness Unmasked, Inc. będzie egzekwować swoje prawa do ochrony swoich znaków towarowych.

Kontynuując przeglądanie tej strony, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na wszystkie powyższe postanowienia.

ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA Z TEJ STRONY!

Polityka prywatności

Na stronie Discover Healing cenimy naszych klientów. Zaufanie i pewność klientów jest dla nas najwyższym priorytetem. Chociaż konieczne jest uzyskanie dokładnych i aktualnych informacji o naszych klientach w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta, jesteśmy oddani ochronie prywatności i poufności informacji o naszych klientach.

Polityka prywatności DiscoverHealing.com dotyczy obecnych lub byłych klientów, którzy rejestrują się w jednej z naszych usług lub ofert promocyjnych. W całej polityce odnosimy się do informacji, które osobiście identyfikują Ciebie lub Twoje konta jako "dane osobowe".

Discover Healing nigdy nie sprzeda nikomu swoich danych osobowych. Poza szczególnymi przypadkami wymienionymi w niniejszej polityce, nie będziemy wykorzystywać ani rozpowszechniać Twoich danych osobowych w żaden sposób bez uprzedniego powiadomienia i zgody użytkownika. Obiecujemy, że będziemy przestrzegać zasad i procedur prywatności określonych poniżej.

Przesyłając swoje dane do dowolnego formularza internetowego na naszej stronie internetowej w celu otrzymania produktu, usługi lub treści z Discover Healing, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, które możemy wykorzystać do wysyłania biuletynu i promocyjnych wiadomości e-mail dotyczących produktów, wydarzeń, seminariów internetowych, specjalnych ogłoszeń lub usług. Ponadto, wprowadzając swój numer telefonu do jednego z formularzy internetowych, użytkownik wyraża zgodę na ewentualne wiadomości tekstowe lub połączenia telefoniczne od przedstawiciela Discover Healing .

Informacje, które zbieramy o naszych klientach

 • Dane osobowe, które zbieramy od Państwa pochodzą z informacji dostarczonych nam przez Państwa w procesie rejestracji (pisemnej lub elektronicznej) lub w innych formularzach, które mogą Państwo nam dostarczyć. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail, godziny kontaktu z Państwem lub nazwy firm. W przypadku korporacji możemy być również zobowiązani do uzyskania numerów identyfikacji podatkowej lub numerów ubezpieczenia społecznego, jeśli przyjmują Państwo od nas wynagrodzenie.
 • Informacje o płatności, które nam podajesz, są szyfrowane i przekazywane do naszego procesora płatności przez bezpieczny kanał. Jeśli wybrali Państwo naszą opcję płatności automatycznych, Państwa dane są tokenizowane i przechowywane w naszym procesorze do przyszłego użytku. (To zmniejsza ilość razy, kiedy Twoje informacje są wysyłane przez internet, co skutkuje wyższym stopniem bezpieczeństwa dla naszych klientów). Nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej w naszych systemach.
 • "Cookies" to małe pliki tekstowe składające się z zakodowanych informacji przypisanych do przeglądarki komputera. Cookies nie zbierają ani nie przekazują Twoich danych osobowych. DiscoverHealing.com może używać ciasteczek do identyfikacji użytkownika, aby nie musiał on wprowadzać hasła wielokrotnie podczas poruszania się po naszej stronie. DiscoverHealing.com może również używać plików cookie do celów administracyjnych, takich jak utrzymanie bezpieczeństwa na naszej stronie.

Udostępnianie lub dystrybucja informacji

 • Discover Healing nie będzie sprzedawać nikomu danych osobowych dotyczących naszych obecnych lub byłych klientów.
 • Discover Healing nie będzie udostępniać danych osobowych dotyczących naszych obecnych lub byłych klientów nikomu spoza Discover Healing i DiscoverHealing.com, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.
 • Możemy zawrzeć "strategiczne partnerstwo" z dostawcą usług, jeśli uważamy, że nasi klienci mogą być zainteresowani usłyszeniem o jego produktach lub usługach. Jeśli to zrobimy, udostępnimy jego usługi na stronie DiscoverHealing.com. Klikając na logo lub specjalne umieszczenie tego usługodawcy, zgadzasz się, że możemy skontaktować się z tym usługodawcą, aby zapewnić, że jego reprezentacja jest w Twoim najlepszym interesie. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie strategicznym, będziemy dzielić się tylko ograniczonymi informacjami, takimi jak Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, i tylko wtedy, gdy zainicjujesz kontakt z naszym partnerem poprzez kliknięcie na logo partnera lub specjalne umieszczenie. Będziemy wymagać, aby partner wykorzystywał podane informacje wyłącznie do odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 • Możemy ujawnić informacje o obecnych lub byłych klientach w celu współpracy z organami prawnymi lub regulacyjnymi albo zgodnie z nakazem sądowym lub wezwaniem. Na przykład, możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w celu współpracy z organami regulacyjnymi lub organami ścigania, rozstrzygania sporów konsumenckich, przeprowadzania kontroli kredytowej/uwierzytelniania lub kontroli ryzyka instytucjonalnego.
 • Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli jest to konieczne, aby ściągnąć należności, egzekwować nasze prawa lub w inny sposób chronić nasze interesy i własność.
 • Nieustannie oceniamy nasze wysiłki na rzecz ochrony danych osobowych i dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników były dokładne i aktualne. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieścisłości w danych osobowych lub konieczności wprowadzenia zmian w tych danych, prosimy o kontakt, abyśmy mogli niezwłocznie zaktualizować nasze rejestry.

Bezpieczeństwo informacji

 • Ponieważ Discover Healing zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i prywatności użytkownika, dostęp do danych osobowych użytkownika mają wyłącznie upoważnieni pracownicy lub agenci Discover Healing . Wrażliwe materiały, takie jak informacje o płatnościach, pozostają zaszyfrowane w naszym procesorze płatności i nie są dostępne dla pracowników lub agentów Discover Healing , z wyjątkiem naszego działu rozliczeń, który może uzyskać dostęp do informacji użytkownika, gdy jest to konieczne do rozwiązania problemów z rozliczeniami, sporów itp. Hasła do kont klientów są szyfrowane i nikt nie może ich odzyskać z naszych systemów w postaci czystego tekstu. Wszyscy nasi pracownicy, podmioty stowarzyszone i usługodawcy przestrzegają najwyższych standardów prywatności i bezpieczeństwa.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)

 • Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE, osobom fizycznym, których dane są przetwarzane przez Discover Healing przysługują następujące prawa:
  • Prawo do sprzeciwu
  • Prawo do usunięcia danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do dostępu do danych i ich przenoszenia
  • Prawo do sprostowania
 • Zgodnie z tymi prawami, w każdej chwili możesz zażądać:
  • Usunięcie informacji o użytkowniku z naszych rejestrów
  • Uniemożliwienie nam przetwarzania Twoich danych
  • Przeglądanie i dostęp do swoich informacji
  • Modyfikacja lub aktualizacja informacji o użytkowniku
 • Aby skorzystać z tych praw, wystarczy wysłać e-mail na adres support@discoverhealing.com ze swoim żądaniem. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 1 miesiąca od jej otrzymania.
 • Aby przestać otrzymywać wiadomości e-mail, kliknij link "Unsubscribe" na dole każdej wiadomości e-mail z Discover Healing.

Jeśli ta polityka prywatności ulegnie zmianie, zostaniesz o tym powiadomiony poprzez stronę internetową DiscoverHealing.com lub poprzez e-mail. Jeśli masz pytania dotyczące tej polityki, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta pod numerem +1 (385) 999-4123 lub bezpłatnie pod numerem (855) 534-4567.

Warunki użytkowania

Korzystanie z tej strony internetowej, DiscoverHealing.com ("strona"), opublikowanej przez Wellness Unmasked, Inc, prowadzącej działalność jako Discover Healing, jest regulowane przez następujące Warunki. Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, akceptujesz, bez ograniczeń i kwalifikacji, warunki wyszczególnione poniżej. Jeśli NIE akceptujesz tych Warunków, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z tej strony.

Wszystkie materiały udostępniane na stronie DiscoverHealing.com i Discover Healing są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych lub edukacyjnych i nie mają na celu ani nie służą jako substytut profesjonalnej porady medycznej, badania, diagnozy lub leczenia. Wszelkie pytania dotyczące stanu zdrowia należy zawsze kierować do lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej ani nie zwlekaj z jej zasięgnięciem z powodu informacji, do których uzyskałeś dostęp w dowolnej części witryny DiscoverHealing.com lub za jej pośrednictwem. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY DiscoverHealing.com NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. INFORMACJE DOSTARCZANE NA STRONIE SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK SĄ" I BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI.

Discover Healing ORAZ JEJ WŁAŚCICIELE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, STAŻYŚCI, WYKONAWCY, PODMIOTY POWIĄZANE I SPONSORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB ODNOSZĄCE SIĘ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ INTERNETOWĄ I/LUB TREŚCI LUB INFORMACJI ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE. JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ I/LUB USŁUG ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ INTERNETOWĄ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ I/LUB TYCH USŁUG.

Chociaż DiscoverHealing.com i Discover Healing starają się zapewnić integralność i dokładność strony, nie daje żadnych gwarancji co do poprawności lub dokładności strony. Jest możliwe, że strona może zawierać nieścisłości lub błędy, i że nieautoryzowane dodatki, usunięcia i zmiany mogą być dokonane na stronie przez osoby trzecie. W przypadku pojawienia się nieścisłości, proszę poinformować DiscoverHealing.com i Discover Healing , aby można było je poprawić.

Linki do innych stron

DiscoverHealing.com może dostarczyć linki do innych stron w sieci dla wygody użytkowników w zlokalizowaniu produktów, informacji i usług związanych z praktyką Medycyny Energetycznej lub innych alternatywnych terapii. Strony te mogą być utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi właściciele DiscoverHealing.com i Discover Healing nie sprawują kontroli. W związku z tym właściciele, urzędnicy, pracownicy, stażyści, wykonawcy, oddziały i sponsorzy DiscoverHealing.com i Discover Healing wyraźnie zrzekają się odpowiedzialności za treść, dokładność informacji i/lub jakość produktów lub usług dostarczanych przez lub reklamowanych na stronach internetowych osób trzecich.

Reklamodawcy na tej stronie

Discover Healing może publikować reklamy stron trzecich na tej stronie. Korespondencja lub kontakty z reklamodawcami znajdującymi się na tej stronie internetowej są prowadzone wyłącznie między użytkownikiem a takimi reklamodawcami. Użytkownik zgadza się, że Discover Healing i jej właściciele, członkowie zarządu, pracownicy, stażyści, wykonawcy, podmioty stowarzyszone i sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich transakcji lub w wyniku obecności takich reklamodawców na tej stronie. Discover Healing Właściciele, członkowie zarządu, pracownicy, stażyści, wykonawcy, podmioty stowarzyszone i sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za oświadczenia lub zachowania osób trzecich na tej stronie, w tym między innymi reklamodawców.

Transakcje z osobami trzecimi

Discover Healing umożliwia zakup produktów i usług bezpośrednio od sprzedawców będących osobami trzecimi ("Sprzedawcy będący osobami trzecimi") poprzez linki na tej stronie. Korzystając z tej strony, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Discover Healing, jej właściciele, urzędnicy, pracownicy, stażyści, kontrahenci, podmioty stowarzyszone i sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, szkody lub krzywdy wynikające bezpośrednio lub pośrednio z (i) wszelkich produktów lub usług sprzedawców będących osobami trzecimi, zamówionych za pośrednictwem tej strony oraz (ii) wszelkich działań lub zaniechań sprzedawców będących osobami trzecimi. Discover Healing. jej właściciele, urzędnicy, pracownicy, stażyści, kontrahenci, podmioty stowarzyszone i sponsorzy nie udzielają żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących jakiegokolwiek produktu lub usługi dostarczanej lub oferowanej przez jakiegokolwiek sprzedawcę będącego stroną trzecią, a użytkownik potwierdza, że polega na oświadczeniach i gwarancjach dostarczanych przez jakiegokolwiek sprzedawcę będącego stroną trzecią na własne ryzyko. Discover Healing, jej właściciele, urzędnicy, pracownicy, stażyści, wykonawcy, oddziały i sponsorzy WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE DOTYCZĄCE TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRE UZYSKUJESZ OD SPRZEDAWCÓW STRON TRZECICH, A TY ZGADZASZ SIĘ PRZECIWDZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE TYM SPRZEDAWCOM STRON TRZECICH WE WSZYSTKICH KWESTIACH DOTYCZĄCYCH TYCH TOWARÓW I USŁUG.

Różne

Niniejsza Umowa została zawarta w stanie Nevada i podlega przepisom prawa stanu Nevada, z wyłączeniem wyboru prawa. Korzystając z witryny DiscoverHealing.com, użytkownik wyraża zgodę i poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych z siedzibą w skonsolidowanej gminie Carson City w stanie Nevada i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń dotyczących jurysdykcji, miejsca lub niewygodnego forum dla takich sądów.

Gwarancja zamówienia

Bilety na imprezy

Zwroty opłat za bilety są oferowane do 30 dni przed wydarzeniem. Po tym terminie nie będą dokonywane żadne zwroty kosztów zakupu biletów. Jednak w skrajnych przypadkach cena biletu zostanie przedłużona jako kredyt, który można wykorzystać na przyszłe wydarzenia Discover Healing . Wszelkie wyjątki będą rozpatrywane indywidualnie przez Kierownik ds. obsługi klienta. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z support@discoverhealing.com lub zadzwoń pod numer 385-999-4123.

Produkty cyfrowe lub fizyczne

Nie przyjmujemy zwrotów ani nie oferujemy zwrotów pieniędzy za nasze programy certyfikacji online Emotion Code, Body Code lub Belief Code, produkty do pobrania lub wysłane produkty fizyczne.

Dostawa zamówienia

Opcje płatności

Akceptujemy karty kredytowe i debetowe American Express, MasterCard, Discover Card i VISA oraz PayPal. Nie akceptujemy gotówki, czeków, przekazów pieniężnych, przelewów elektronicznych ani przesyłek pobraniowych w przypadku zamówień składanych online, telefonicznie, pocztą lub e-mailem.

Standard usług

Wszystkie fizyczne zamówienia produktów wymagają od jednego do dwóch dni roboczych na przetworzenie przed wysyłką. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustalonych przez wspólnych i innych przewoźników towarowych.

Zamówienie i potwierdzenie wysyłki

Po pomyślnym złożeniu zamówienia natychmiast zobaczysz stronę z podziękowaniem zawierającą numer zamówienia i szczegóły zamówienia, które należy wydrukować dla swoich potrzeb.

Otrzymasz również potwierdzenie e-mailem od DiscoverHealing.com zawierające szczegóły zamówienia. Informacje o śledzeniu zamówienia są dostarczane, gdy zamówienie jest wysyłane i można je uzyskać poprzez obsługę klienta. Status zamówienia i informacje o śledzeniu można również zobaczyć za pośrednictwem ekranu Zobacz status i historię zamówienia na stronie sklepu, na której złożyłeś zamówienie, jeśli jest dostępny. Zobacz wszystkie swoje zamówienia na discoverhealing.com > Moje Konto > Zamówienia.

Sposoby wysyłki

Ta strona zapewnia różne metody wysyłki. Standardowe metody wysyłki obsługiwane są przez UPS i USPS.

Staramy się oferować jak najlepsze usługi wysyłkowe i wybierzemy najlepszego przewoźnika dla Twojej lokalizacji i zamówienia produktu. Proszę pozwolić na 7-10 dni na zamówienia wysyłane w Stanach Zjednoczonych, ale zamówienia zazwyczaj docierają w ciągu 4-5 dni.

Opłaty za wysyłkę i obsługę przedmiotów oparte są na wadze wysyłkowej każdego produktu i na dostawie do strefy adresowej ustalonej przez UPS i USPS Priority Mail. Należy zauważyć, że większość zamówień trwa od 1 do 2 dni roboczych, aby przetworzyć przez nasz system przed powiadomieniem Cię o numerach śledzenia wysyłki.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Zastrzeżenie dotyczące programu certyfikacji

Program Emotion Code Program certyfikacji, Body Code Program Certyfikacji i Program Certyfikacji Belief Code są samodzielnymi programami e-learningowymi i są całkowicie niezależne od naszych poprzednich Programów Certyfikacji. Nie ma żadnych zniżek na opłaty certyfikacyjne z powodu posiadania Body Code DVD z seminarium, The Body Code Software Systemuczestnictwa w seminarium, posiadania członkostwa w Practitioner Education Program lub subskrypcji aplikacji The Body Code System App z DiscoverHealing.com.

Zastrzeżenia dotyczące zarobków i dochodów

Discover Healing dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że dokładnie przedstawia swoje produkty i usługi oraz ich potencjalne dochody. Oświadczenia o zarobkach i dochodach złożone przez Discover Healing i jej klientów są szacunkami tego, co Discover Healing uważa, że możesz ewentualnie zarobić, jeśli zostaniesz certyfikowanym praktykiem. Nie ma gwarancji, że osiągniesz te poziomy dochodów i akceptujesz ryzyko, że zarobki i oświadczenia o dochodach różnią się w zależności od osoby.

Jak w każdym biznesie, jeśli zdecydujesz się zostać certyfikowanym praktykiem, twoje wyniki mogą się różnić i będą oparte na twoich indywidualnych możliwościach, doświadczeniu biznesowym, wiedzy, poziomie chęci i warunkach rynkowych. Nie ma żadnych gwarancji dotyczących poziomu sukcesu, którego możesz doświadczyć jako certyfikowany praktyk. Świadectwa i przykłady użyte na tej stronie to wyjątkowe wyniki, które nie odnoszą się do przeciętnego nabywcy i nie mają na celu reprezentowania lub gwarantowania, że ktokolwiek osiągnie takie same lub podobne wyniki. Sukces każdej osoby zależy od jej pochodzenia, poświęcenia, chęci, motywacji i innych czynników.

Nie ma pewności, że przykłady przeszłych zarobków mogą być powielone w przyszłości. Discover Healing nie może zagwarantować przyszłych wyników i/lub sukcesu. Istnieją pewne nieznane ryzyka w biznesie i w internecie, których nie możemy przewidzieć, a które mogą zmniejszyć wyniki. Discover Healing nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności za certyfikację

Czesne za nasz program certyfikacji ONLINE Emotion Code , program certyfikacji ONLINE Body Code i program certyfikacji ONLINE Belief Code nie podlega zwrotowi.

Wpłata czesnego nie gwarantuje uzyskania certyfikatu, ponieważ Discover Healing zastrzega sobie prawo do certyfikacji lub odmowy certyfikacji każdemu kandydatowi z dowolnego powodu.

Warunki i zasady Live Events

Oświadczenia zawarte w naszych wiadomościach e-mail, na stronach internetowych lub w materiałach marketingowych promujących nasze wydarzenia na żywo i webinaria nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration. Techniki wspomniane wwitrynach Emotion Code, Body Code i Belief Code lub w materiałach promocyjnych nie mają na celu diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom . Żadna część niniejszej witryny internetowej nie jest przeznaczona do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek schorzeniom fizycznym lub medycznym. W przypadku dolegliwości fizycznych lub medycznych należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Biorąc udział w wydarzeniach lub webinariach, użytkownik zgadza się nie próbować pociągać Discover Healing, jej właścicieli, członków zarządu, pracowników, stażystów, wykonawców, podmiotów stowarzyszonych i sponsorów do odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje, zachowania, działania, lubdziałania lublub wyniki, które użytkownik podejmuje lub których doświadcza w swojej firmie lub życiu osobistym w związku z uczestnictwem w wydarzeniu lub webinarze. wydarzeniu Wydarzeniu lub Webinarium w dowolnym czasie i okolicznościach.

Postępowanie uczestnika

Discover Healing Discover Healing zastrzega sobie prawo do poproszenia Uczestnika i/lub jego gości o natychmiastowe opuszczenie sali konferencyjnej i Seminarium/Webinarium, jeśli zostaną uznani za niegrzecznych, niechętnych do współpracy, nieprofesjonalnych, nietrzeźwych lub będących w posiadaniu alkoholu lub jakiejkolwiek nielegalnej substancji. W takim przypadku Uczestnikowi NIE zostanie zwrócona opłata za seminarium.

Poufność i zakaz konkurowania

Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że narzędzia, procesy, strategie, materiały i informacje przedstawione na Seminarium/Webinarium mogą być chronione amerykańskimi patentami. patenty, są są poufne, chronione prawami autorskimi i stanowią własność Discover Healing, a Uczestnik zgadza się nie nagrywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie nauczać ani nie szkolić z materiałów Seminarium/Webinarium w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Discover Healing. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie lub rozpowszechnianie tych zastrzeżonych koncepcji, materiałów i własności intelektualnej przez Użytkownika lub jego przedstawicieli jest zabronione, a Discover Healing podejmie działania prawne i pełne odszkodowanie w przypadku naruszenia tych warunków w celu ochrony swoich praw.

Zasady i zwolnienia audio/wideo

Uczestnicy nie mogą, pod żadnym pozorem, korzystać z jakiegokolwiek urządzenia nagrywającego w celu utrwalenia informacji przekazywanych podczas Seminarium/Webinarium. W sali, w której odbywa się Seminarium, nie wolno używać żadnych urządzeń nagrywających, sprzętu fotograficznego ani wideo. Uczestnicząc w Seminarium/Webinarium, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że fragmenty Seminarium/Webinarium mogą być nagrywane w formie wideo i audio i/lub rejestrowane w formie zdjęć nieruchomych i/lub cyfrowych przez Discover Healing. Uczestnik zgadza się, że Discover Healing i jego cesjonariusze mają prawo i zgodę na wykorzystanie takich nagrań i zdjęć, jeśli zawierają one imię i nazwisko Uczestnika, jego podobiznę, głos, dane biograficzne, świadectwo lub zdjęcie, w celach marketingowych, reklamowych lub w jakimkolwiek innym celu w dowolnych mediach lub formacie, online i/lub offline, obecnie lub w przyszłości, bez dalszego wynagrodzenia, zgody lub powiadomienia Uczestnika. Uczestnik rozumie i zgadza się, że wszystkie nagrania z wydarzeń organizowanych przez Discover Healingsą wyłącznymi prawami i własnością Discover Healing , a Uczestnik nie prosi ani nie oczekuje rekompensaty za wykorzystanie nagrań lub zdjęć, na których pojawia się lub przemawia Uczestnik.

Zawiadomienie o anulowaniu

Zwroty kosztów biletów na wydarzenie są oferowane do 30 dni przed wydarzeniem; po tym terminie nie będą dokonywane żadne zwroty kosztów zakupu biletów. Jeśli jednak wystąpi skrajny przypadek uniemożliwiający Uczestnikowi wzięcie udziału w wydarzeniu, cena biletu zostanie przedłużona jako kredyt, który można wykorzystać na przyszłe wydarzenie Discover Healing . Wyjątki te będą rozpatrywane indywidualnie przez Kierownika Działu Obsługi Klienta. Koszty podróży i zakwaterowania zawsze pokrywa Uczestnik i ponosi je na własne ryzyko. W przypadku odwołania wydarzenia przez Discover Healing , cena biletu na wydarzenie zostanie zwrócona osobom, które dokonały rejestracji. Klienci nie otrzymają zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania ani żadnych innych wydatków. Cena biletu na wydarzenie jest jedynym wydatkiem, który zostanie zwrócony każdemu, kto zarejestruje się na nasze wydarzenia.

Osobiste wydarzenia certyfikacyjne na żywo

Powyższe zasady anulowania mają zastosowanie do wydarzeń certyfikacyjnych, co oznacza, że cena biletu może zostać zwrócona do 30 dni przed wydarzeniem. Obejmuje to koszt wydarzenia i zakupu certyfikatu. Możesz poprosić o przeniesienie tego biletu na inne wydarzenie w zależności od dostępności. Można również przenieść część certyfikacji do certyfikacji online.

Discover Healing zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji ogłoszonych prelegentów i/lub tematów, jeśli będzie to konieczne, bez jakiegokolwiek powiadomienia lub odpowiedzialności wobec Uczestników. Wszelkie zastępstwa lub zmiany będą uznane za akceptowalne i zaktualizowane.

Zrzeczenie się odpowiedzialności i zasady dotyczące pracowników

Discover Healing Personel medyczny korzysta z metod opracowanych przez Dr. Bradley Nelson - Emotion Code, Body Code i Belief Code. Metody te, które mogą być stosowane osobiście lub przez pełnomocnika, nie zastępują opieki medycznej. Informacje te nie stanowią porady medycznej i nie powinny być wykorzystywane do diagnozowania lub leczenia. Informacje podane na tej stronie lub podczas sesji uzyskanych na tej stronie nie mają na celu tworzenia relacji lekarz-pacjent ani nie powinny być traktowane jako zamiennik konsultacji z pracownikiem służby zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące swojego zdrowia, skontaktuj się ze swoim lekarzem. Praca z energią promuje harmonię i równowagę wewnętrzną, łagodząc stres i wspierając naturalną zdolność organizmu do samoleczenia. Praca z energią jest powszechnie uznawana za cenne i skuteczne uzupełnienie konwencjonalnej opieki medycznej. Jeśli chodzi o sesje, należy pamiętać: 1. Sesje są ściśle poufne. 2. Twoje dane osobowe nigdy nie będą nikomu udostępniane.

Nie składamy żadnych roszczeń dotyczących uzdrowienia lub wyleczenia z jakiejkolwiek choroby. Informacje te są oferowane jako usługa i nie mają na celu zastąpienia jakiegokolwiek leczenia. Nie gwarantujemy ich ważności. Użytkownik korzysta z tych informacji na własne ryzyko. Przeglądając lub korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę, w przypadku sporu lub nieporozumienia, na wyłączną jurysdykcję sądów stanowych i federalnych z siedzibą w skonsolidowanej gminie Carson City w stanie Nevada i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń dotyczących jurysdykcji, miejsca lub niedogodnego forum dla takich sądów.

 • Wszystkie sesje Staff Practitioner są płatne w momencie rezerwacji spotkania.
 • Zwrot kosztów za zakupione sesje nie będzie możliwy.
 • O konieczności zmiany terminu należy powiadomić lekarza co najmniej 24 godziny przed wizytą, w przeciwnym razie zostanie ona uznana za nieobecność.
 • W przypadku spóźnienia się na wyznaczoną sesję, niestawienia się, spotkanie przepada i nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 • Wszystkie spotkania odbywają się w zależności od dostępności lekarza.
 • Zakupione sesje będą ważne przez rok od daty zakupu. Wszystkie nieaktualne sesje po upływie roku wygasają.

Referencje

Zastrzeżenie: Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych wyników, a opublikowane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyniku jakiejkolwiek osoby korzystającej z Kodu Emocji®, Body Code™ lub Belief Code®. w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, ale przedstawiają doświadczenia innych osób. Przedstawione referencje i przykłady dotyczą wyjątkowych rezultatów, które nie odnoszą się do przeciętnego nabywcy i nie mają na celu reprezentowania lub gwarantowania, że ktokolwiek osiągnie takie same lub podobne rezultaty. Sukces każdej osoby zależy od jej doświadczenia, zaangażowania, chęci, motywacji i innych czynników.