Nasze serca kierujemy do tych, których bezpośrednio dotknęły ostatnie wydarzenia w Paryżu i innych miejscach, gdzie doszło do strasznych wydarzeń. Jesteśmy szczególnie wrażliwi na tych, którzy zostali ranni lub którzy stracili bliskich. Słuchanie relacji o złych aktach przemocy popełnianych przez grupy terrorystyczne, które mają miejsce na świecie, może być przerażające i szokujące. Jako uzdrowiciele chcielibyśmy móc pomóc wszystkim i zabrać cały ból i stratę, którą wielu z nich odczuwa.

Ta tragedia spada na nas wszystkich, na cały świat. Jesteśmy połączeni i wszyscy czujemy jej mrok.

Bądźmy pewni, że poświęcimy trochę czasu na modlitwę za tych, którzy są ranni i tych, którzy cierpią z powodu straty. Nasze współczucie, nasze modlitwy i nasze akty służby dokonywane w życzliwości wnoszą światło do świata. Możemy pomóc tym, którzy zostali głęboko dotknięci, modląc się o ich pocieszenie i uzdrowienie.

Pamiętajmy też o modlitwie za tych wrogów, którzy nas ranią, którzy łamią nasze serca, którzy są ślepi na wyższą drogę pokoju i miłości. Celowo wnośmy więcej światła z góry do serc wszystkich, aby wszyscy zostali dotknięci miłością.

~ Dr Brad and Jean Nelson