"Praktyk pracował z moją rodziną. Moja córka była zastraszana w szkole i to doprowadziło ją do skrajnego lęku przed pójściem do szkoły. Po kilku sesjach Emotion Code® i uwolnieniu uwięzionych emocji wokół tego, było to jak cudowne uzdrowienie i lęk związany z pójściem do szkoły i przebywaniem w szkole zniknął!"

~Kara P., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.