"Użyłem The Emotion Code na mojej mamie, która ma 87 lat. Miała bardzo trudne, napięte relacje z moim bratem i jego rodziną, która mieszka obok niej. To był problem, nad którym pracowaliśmy podczas jej wizyty u mnie. 

Od czasu powrotu do domu, jak donosi, relacje między nią a moim bratem i całą jego rodziną całkowicie się zmieniły! Czuje się kochana, otoczona opieką i połączona z nimi".

Helen M