" Emotion Code jest jedną z ważnych metod, które należy stosować, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na zachodnią medycynę i leczenie farmakologiczne". - Philip C. La Puma

"Medycyna energetyczna ułatwia usuwanie blokad i jest niezwykle skuteczna. Wierzę, że w miarę jak populacja będzie się do niej przekonywała, coraz więcej ludzi będzie "leczyć się" i nie będzie już sięgać po leki". - Gwen B Rietze

"Widzę, że medycyna energetyczna staje się coraz bardziej akceptowana, w końcu nawet wśród lekarzy". - Susan Giangiulio

"Przyszłość medycyny energetycznej dopiero się zaczyna. Jest wielka przyszłość dla medycyny energetycznej, a w szczególności dla The Emotion Code i The Body Code, ponieważ świadomość rośnie". - Angélica Amaral

"Widzę, że medycyna energetyczna zmierza do czołówki wszystkich rodzajów "uzdrawiania". Do niedawna postrzegaliśmy ją jako "WOWO" lub upiorną, ponieważ jej nie rozumieliśmy. Teraz nauka kwantowa jest tutaj, aby udowodnić nam, że to DZIAŁA!!!" - Sheila Langlois

"Przyszłość medycyny energetycznej zmierza w kierunku większej i bardziej zrozumiałej obecności, ponieważ nowe pokolenia dzieci są bardziej wrażliwe na energię". - Carole Franques

"Medycyna energetyczna nie jest jeszcze głównym nurtem ze względu na wszystkie wysiłki, jakie medycyna konwencjonalna wkłada w jej ukrycie i zdyskredytowanie, ale jej skuteczność jest niekwestionowana, a tym, co sprawi, że stanie się głównym nurtem, są słowa ludzi, którzy jej doświadczają". - Estela Davila

"Moją nadzieją i wizją na przyszłość jest to, że wszyscy możemy przyjąć wiedzę, że wszystko ma wibracje i że najpierw musimy pracować z tą energią wibracyjną". - Christine Danyi

"Uzdrawianie energią jest pozytywne i potężne! To naprawdę wykorzystanie naszych nieograniczonych możliwości w zakresie potencjału i uzdrawiania na wszystkich poziomach. To nowa granica!" -Susanne Weiss

"Widzę przyszłość całej medycyny jako medycyny energetycznej. Energia jest wszystkim, co naprawdę istnieje". - Allison Hauley

* Odkryj Emotion Code i The Body Code

"Kiedy pomyślimy o liczbie osób przyjmujących dziś leki antydepresyjne i inne leki, i zobaczymy, co było możliwe w życiu tej młodej kobiety, powiedziałbym, że medycyna energetyczna może być przyszłością medycyny". - Joan Hughes

"Wszyscy będziemy się uzdrawiać, wykorzystując nasze wrodzone zdolności uzdrawiania i wykorzystując te dary nawzajem - tworząc większe poczucie wspólnoty. Jesteśmy w trakcie stawania się świadomą ludzkością - to ekscytujące!" - Annette Janover

"Jeśli uzdrawianie energią rozwija się na świecie, tak jak w mojej rodzinie, pomoże to uzdrowić ten nieszczęśliwy świat i pozostanie tutaj". - Judy 0'Dywer

"Zainteresowanie i desperacja ludzi wzrośnie, a ich zrozumienie logicznego powiązania przyczyny i skutku w opiece zdrowotnej z pewnością skusi tradycyjnych pacjentów do otwarcia się na mniej inwazyjne i bardziej naturalne sposoby leczenia". - Susanne Brutscher

"Wierzę, że pewnego dnia medycyna energetyczna nie będzie nawet tak nazywana, ponieważ po prostu zdrowym rozsądkiem dla nas wszystkich będzie utrzymywanie naszej energii tak czystej, jak to tylko możliwe". - Lindsay Hopper

"Widzę, jak medycyna energetyczna współpracuje z medycyną zachodnią, aby pomóc pacjentom w skuteczniejszym leczeniu". - Susan Bell

"Gdy zrozumienie potęgi medycyny energetycznej osiągnie masę krytyczną, ludzie będą szukać praktyków zajmujących się energią do tego stopnia, że wszyscy dostawcy opieki zdrowotnej będą musieli przyjąć metodologie energetyczne lub nie będą w stanie konkurować na rynku". - Forrest Samnik

"Wierzę, że dojdziemy do punktu, w którym medycyna energetyczna zostanie zaakceptowana jako cenny partner medycyny zachodniej, podobnie jak obecnie chiropraktyka / osteopatia i akupunktura". - Hazel Markou

"Będzie większy popyt, ponieważ w medycynie energetycznej nie ma ograniczeń". - Kaeko Nakagawa

"Wierzę, że już niedługo społeczeństwo będzie postrzegać techniki harmonizacji i uzdrawiania energii jako naturalną część życia społecznego i edukacji". - Alina Voronova

"Widzę, że medycyna energetyczna staje się podstawową interwencją przyszłości. Ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę, że składają się z czegoś więcej niż to, co jest widoczne dla oka". - Angela Hanna

"Widzę świetlaną przyszłość na horyzoncie dla medycyny energetycznej! Zbiorowa świadomość planety właśnie się budzi. Ludzie zaczynają rozumieć, że wszystko jest energią, a energia jest wszystkim". - Kimberly Burke

* Odkryj Emotion Code i The Body Code