"Dzięki uzdrawiającej modalności energetycznej The Emotion Code®, młoda osoba, z którą pracowałam, była w stanie uwolnić uwięzione emocje związane z lękiem i depresją i obecnie odnosi sukcesy w szkole. Uwalnianie Ścian Serca® dało mi możliwość zobaczenia, jak moi klienci uwalniają się od ciągłego smutku, który może przeszkadzać w odczuwaniu miłości, szczęścia i utrzymaniu pracy. Wraz z uwolnieniem emocji, które stworzyły ich Ściany Serca, są oni w stanie uwolnić się od nieszczęścia i znów poczuć się szczęśliwi."

~Christina Jacobsen, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.