"Dzięki metodzie uzdrawiania energią The Emotion Code® młoda osoba, z którą pracowałem, była w stanie uwolnić uwięzione emocje związane z lękiem i depresją, a teraz odnosi sukcesy w szkole. Uwalnianie Heart-Walls® dało mi możliwość zobaczenia, jak moi klienci uwalniają się od ciągłego smutku, który może uniemożliwić odczuwanie miłości, szczęścia i utrzymanie pracy. Wraz z uwolnieniem emocji, które stworzyły ich Ściany Serca, są oni w stanie uwolnić się od niepokoju i znów poczuć się szczęśliwymi".

~Christina Jacobsen, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.