"Zdecydowałem się na pracę energetyczną głównie ze zwierzętami i odniosłem wiele sukcesów stosując The Emotion Code® ze zwierzętami, które wydawały się przygnębione i nie chciały uczucia ze strony właścicieli. Po uwolnieniu uwięzionych w nich emocji, właściciele stwierdzili, że ich zwierzęta znów zaczęły zwracać na siebie uwagę.

Pracowałem nad kobietą z objawami związanymi z jej jajnikami i hormonami. Po użyciu The Emotion Code i uwolnieniu uwięzionych emocji, wysłała mi wiadomość dwa miesiące później i powiedziała, że jej hormony są teraz uregulowane".

~Jenny Marie Greer, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.