"Wybrałem pracę z energią głównie na zwierzętach i miałem wiele sukcesów używając The Emotion Code® ze zwierzętami, które wydają się być przygnębione i nie chcą uczucia od właścicieli. Po uwolnieniu od nich uwięzionych emocji, właściciele stwierdzili, że ich zwierzęta znów zaczęły szukać uwagi.

Pracowałem nad kobietą z powodu objawów związanych z jej jajnikami i hormonami. Po użyciu The Emotion Code i uwolnieniu na niej uwięzionych emocji, wysłała mi wiadomość dwa miesiące później i powiedziała, że jej hormony są teraz uregulowane."

~Jenny Marie Greer, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.