"Wciąż pracuję nad moją Ścianą Serca. Zawsze czułam się jak outsider lub "plus jeden" w grupach przyjaciół i większych grupach, z którymi przebywam. Od czasu usunięcia warstw czuję się bardziej jakbym należała. Czuję również, że mam więcej miłości, nie tylko dla siebie, ale również więcej miłości do dawania innym. Jestem bardziej bezbronna i otwarta".

~Aaron H., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.