Od wielu lat cierpię na chroniczny ból kolana. Po czterdziestce poddałam się operacji wymiany stawu kolanowego w prawym kolanie. Wówczas chirurg chciał wykonać operację obu kolan, na co się nie zgodziłam. W dalszym ciągu cierpiałam z powodu bólu w lewym kolanie i rozważałam jego wymianę... Krótka historia... Uwolniłam zdeptane emocje związane z samookaleczeniem, które miało miejsce we wczesnych latach młodzieńczych, o którym to incydencie zapomniałam. Od czasu uwolnienia tych emocji doświadczyłam 80% uzdrowienia kolana!

Kathy Pace ~ Ivans, UT

Share Your Story Banner