"Moja synowa odczuwała silny ból - turlała się i czołgała, czuła, że zaraz zwymiotuje. Nie mogła usiąść ani wstać, tak bardzo cierpiała. Moja córka rozmawiała z osobą z branży medycznej; uważała, że to zapalenie wyrostka robaczkowego i powinna udać się na pogotowie. Zrobiłam test przy użyciu Body Code™ i to nie był wyrostek, ale śledziona. Musiałam sobie przypomnieć, żeby po prostu zaufać, bo tak wiele się działo.

"Kontynuowałem testy i oczyściłem dwie uwięzione emocje w śledzionie, następnie znalazłem rozłączenie fizyczne/fizyczne na poziomie 72%, potem priony. To obniżyło rozłączenie do 22%. Poszedłem do pola pamięci (syn w marines, uwięziona emocja niskiej samooceny), a następnie znalazłem energię "brak woli życia". Wyczyściłem ją i nagle jej ból zniknął, całkowicie zniknął.

"Dziękuję Dr. Brad i całemu personelowi za umożliwienie tego i całe dobro, które czynicie".

~Colleen Barlow, Utah, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.