"Kiedy stosowałem Kod Emocji® byłem w stanie:

  • Zrobić wielką różnicę w życiu mojego sąsiada, który cierpiał z ciężkim depresyjnym stanem umysłu po zerwaniu. Trudno jej było w to uwierzyć!
  • Uwolnij dyskomfort w ramieniu mojej najlepszej przyjaciółki i zwiększ jej energię.
  • Czysta energia dla mojej koleżanki, która miała chroniczne zaciskanie się w gardle. Dzięki wykonaniu sesji proxy jej gardło się otworzyło.
  • Stwórz dla siebie bardziej wolny stan, ponieważ uwolniłam ogromną Ścianę Serca z dziedziczonych i obezwładniających uwięzionych emocji."

~ Barbara Kissling, Szwajcaria

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.