"The Emotion Code® jest moim go-to od lat, do punktu, że kiedy miałem ciężki dzień, z emocjonalnych problemów lub konfliktów, idę do domu i uwolnić wszelkie uwięzione emocje z dnia. Robiąc to pomaga mi utrzymać się z przodu gry i pomaga mi spać lepiej w nocy, tak, że nie jestem tkwi na tym dniu emocji lub konfliktu całą noc, lub co gorsza, przez kilka dni, tygodni lub miesięcy.

Niedawno miałem konfrontację z kimś, kto był na mnie bardzo zdenerwowany i nawet przyprowadziła do rozmowy mojego dyrektora regionalnego. Po rozmowie i przekonaniu się, że było to tylko nieporozumienie, a ja postępowałam zgodnie z wcześniejszymi protokołami, udało nam się wszystko naprawić. Byłam jednak zszokowana i zdruzgotana tym wydarzeniem i oskarżeniem, zwłaszcza w obecności mojego mentora. Poszedłem do domu i zacząłem uwalniać uwięzione emocje przez kilka dni, aż nie było już żadnych i nie biłem się. Odkryłam, że mogę być wokół tej osoby bez urazy i mogę spojrzeć mojemu mentorowi w oczy. Po uwolnieniu uwięzionych emocji od razu zauważyłam zmianę. Byłam bardziej spokojna i mogłam przespać całą noc jak dziecko. Zajęło mi dwa dni, aby wyjść z mojego funk i w pełni pracować to wszystko, ale nie było spin out, nie niepokój, nie martwić, nie winy, i nie "powinien był". Pracowałem przez to i ruszyłem dalej. W przeszłości taki konflikt zjadłby mnie żywcem".

~Isabel A., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.