Ważne, żeby się nie zniechęcać i nie poddawać!

Pamiętaj, co powiedział Ralph Waldo Emerson: "To, co z uporem robimy, staje się łatwiejsze do wykonania, nie dlatego, że zmieniła się natura rzeczy, ale że wzrosła nasza siła sprawcza".

~ Dr Bradley Nelson