Niniejszy katalog zawiera listę wszystkich praktyków, którzy uzyskali certyfikat Discover Healing i są upoważnieni do pobierania opłat za sesje Emotion Code i/lub Body Code . Lekarze powinni pobierać opłaty wyłącznie za sesje, do których wykonywania są uprawnieni. Zarejestrowani praktycy są aktywnymi uczestnikami programu edukacyjnego Practitioner Education Program, który zapewnia ciągłe kształcenie.

Jeśli chciałbyś umówić się na sesję, sprawdź naszą Mapę Praktyk.

Nazwa Miasto Państwo Kraj Certyfikaty Kształcenie praktyków
Certyfikowany Emotion Code Practitioner
Certyfikowany Body Code Practitioner
Zapisany
Nie zapisał się