PLAN SUKCESU CERTYFIKACJI BODY CODE

Postępuj zgodnie z sugerowanym przez nas harmonogramem kursu i sesji treningowych

Zdobądź certyfikat w zaledwie 10 tygodni!

class="img-responsive

TWÓJ BODY CODE
PLAN SUKCESU CERTYFIKACJI

Postępuj zgodnie z sugerowanym przez nas harmonogramem kursu i sesji treningowych

Zdobądź certyfikat w zaledwie 10 tygodni!

MODUŁ 1

 • Keynote Video: 1 godz.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 30 min.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 10 minut

MODUŁ DRUGI

 • Keynote Video: 1 godzina 15 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 60 minut
 • Obejrzyj przykładowe sesje wideo: 1 godzina 40 minut

MODUŁ TRZECI

 • Keynote Video: 50 min.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 60 minut
 • Przykładowe sesje wideo: 2 godziny 15 minut

MODUŁ CZWARTY

 • Keynote Video: 1 godzina 40 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 1 godzina 30 minut
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 10 minut

MODUŁ PIĄTY

 • Keynote Video: 1 godzina 12 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godziny 30 minut
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 30 minut

MODUŁ SZÓSTY

 • Keynote Video: 1 godzina 6 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godziny 30 minut
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 30 minut

MODUŁ SIÓDMY

 • Keynote Video: 25 min.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godz.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 35 minut

MODUŁ ÓSMY

 • Keynote Video: 35 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Sesje Próbki Filmy: 45 minut
 • Praca domowa: 3 godz.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 40 minut

Pamiętaj, aby dodawać każdą sesję do portfolio, tak aby Twój Doradca Studencki mógł je łatwo przeglądać.

MODUŁ DZIEWIĄTY

 • Keynote Video: 37 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godz.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 55 minut

MODUŁ TEN

 • Keynote Video: 1 godzina 8 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 15 godzin 30 minut
 • Przykładowa sesja wideo: 1 godzina 45 minut

Należy pamiętać o podpisaniu umowy Practitioner Agreement, do której link znajduje się w tablicy rozdzielczej kursu w module 10.

Jeśli wprowadziłeś wszystkie swoje sesje, kliknij Wyślij Portfolio. Twój Doradca Studencki dokona trzeciej i ostatniej recenzji.

Kompletna zmiana sposobu postrzegania choroby - 2 do 3 godzin

MODUŁ 1

 • Keynote Video: 1 godz.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 30 min.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 10 minut

Całkowity brak równowagi, objawy i ścieżka choroby - 3 do 4 godzin

MODUŁ DRUGI

 • Keynote Video: 1 godzina 15 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 60 minut
 • Obejrzyj przykładowe sesje wideo: 1 godzina 40 minut

Ukończenie korzystania z Body Code - 4 godziny

MODUŁ TRZECI

 • Keynote Video: 50 min.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 60 minut
 • Przykładowe sesje wideo: 2 godziny 15 minut

Pełna energia - od 4 do 5 godzin

MODUŁ CZWARTY

 • Keynote Video: 1 godzina 40 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 1 godzina 30 minut
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 10 minut

Kompletny obwód lub system - 6 do 7 godzin

MODUŁ PIĄTY

 • Keynote Video: 1 godzina 12 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godziny 30 minut
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 30 minut

Pełna toksyczność - od 6 do 7 godzin

MODUŁ SZÓSTY

 • Keynote Video: 1 godzina 6 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godziny 30 minut
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 30 minut

Kompletny patogen - 5 do 6 godzin

MODUŁ SIÓDMY

 • Keynote Video: 25 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godz.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 35 minut

Całkowite niewspółosiowość - 5 do 6 godzin

MODUŁ ÓSMY

 • Keynote Video: 35 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Sesje Próbki Filmy: 45 minut
 • Praca domowa: 3 godz.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 40 minut

Kompletne odżywianie lub styl życia - 6 godzin

MODUŁ DZIEWIĄTY

 • Keynote Video: 37 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godz.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 55 minut

Prześlij swoje portfolio do ostatecznego przeglądu teraz! Kliknij "Submit Portfolio", a Twój Doradca Studencki przejrzy Twoje sesje ćwiczeń.

Dodatkowe szczegóły i wyjaśnienia - od 4 do 5 godzin

MODUŁ TEN

 • Keynote Video: 1 godzina 8 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 15 godzin 30 minut
 • Przykładowa sesja wideo: 1 godzina 45 minut