TWOJA BODY CODE
PLAN SUKCESU W CERTYFIKACJI

Postępuj zgodnie z sugerowanym przez nas harmonogramem kursu i sesji treningowych

Zdobądź certyfikat w zaledwie 10 tygodni!

TWOJA BODY CODE
PLAN SUKCESU W CERTYFIKACJI

Postępuj zgodnie z sugerowanym przez nas harmonogramem kursu i sesji treningowych

Zdobądź certyfikat w zaledwie 10 tygodni!

MODUŁ 1

 • Keynote Video: 1 godz.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 30 min.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 10 minut

MODUŁ DRUGI

 • Keynote Video: 1 godz. 15 min.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 60 min.
 • Watch Video Przykładowe sesje: 1 godzina 40 minut

MODUŁ TRZECI

 • Keynote Video: 50 min.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 60 min.
 • Przykładowe sesje wideo: 2 godziny 15 minut

MODUŁ CZWARTY

 • Keynote Video: 1 godzina 40 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 1 godz. 30 min.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 10 minut

MODUŁ PIĄTY

 • Keynote Video: 1 godzina 12 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godziny 30 minut
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 30 minut

MODUŁ SZÓSTY

 • Keynote Video: 1 godzina 6 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godziny 30 minut
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 30 minut

MODUŁ SIÓDMY

 • Keynote Video: 25 min.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godz.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 35 minut

MODUŁ ÓSMY

 • Keynote Video: 35 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Sesje Próbki Filmy: 45 minut
 • Praca domowa: 3 godz.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 40 minut

Pamiętaj, aby dodawać każdą sesję do portfolio, tak aby Twój Doradca Studencki mógł je łatwo przeglądać.

MODUŁ DZIEWIĄTY

 • Keynote Video: 37 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godz.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 55 minut

MODUŁ TEN

 • Keynote Video: 1 godzina 8 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 15 godzin 30 minut
 • Próbna sesja wideo: 1 godzina 45 minut

Należy pamiętać o podpisaniu umowy Practitioner Agreement, do której link znajduje się w tablicy rozdzielczej kursu w module 10.

Jeśli wprowadziłeś wszystkie swoje sesje, kliknij Wyślij Portfolio. Twój Doradca Studencki dokona trzeciej i ostatniej recenzji.

Zakończenie Zmiana sposobu postrzegania choroby - 2 do 3 godzin

MODUŁ 1

 • Keynote Video: 1 godz.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 30 min.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 10 minut

Całkowity brak równowagi, objawy i droga choroby - 3 do 4 godzin

MODUŁ DRUGI

 • Keynote Video: 1 godz. 15 min.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 60 min.
 • Watch Video Przykładowe sesje: 1 godzina 40 minut

Zakończenie Korzystanie z serwisu Body Code - 4 godz.

MODUŁ TRZECI

 • Keynote Video: 50 min.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 60 min.
 • Przykładowe sesje wideo: 2 godziny 15 minut

Kompletna Energia - 4 do 5 godzin

MODUŁ CZWARTY

 • Keynote Video: 1 godzina 40 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 1 godz. 30 min.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 10 minut

Kompletny obwód lub system - 6 do 7 godzin

MODUŁ PIĄTY

 • Keynote Video: 1 godzina 12 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godziny 30 minut
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 30 minut

Kompletny Toxic - 6 do 7 godzin

MODUŁ SZÓSTY

 • Keynote Video: 1 godzina 6 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godziny 30 minut
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 30 minut

Patogen kompletny - 5 do 6 godzin

MODUŁ SIÓDMY

 • Keynote Video: 25 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godz.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 35 minut

Całkowite rozregulowanie - 5 do 6 godzin

MODUŁ ÓSMY

 • Keynote Video: 35 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Sesje Próbki Filmy: 45 minut
 • Praca domowa: 3 godz.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 40 minut

Kompleksowe odżywianie lub styl życia - 6 godz.

MODUŁ DZIEWIĄTY

 • Keynote Video: 37 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 3 godz.
 • Przykładowe sesje wideo: 1 godzina 55 minut

Prześlij swoje portfolio do ostatecznego przeglądu teraz! Kliknij "Submit Portfolio", a Twój Doradca Studencki przejrzy Twoje sesje ćwiczeń.

Uzupełnienie dodatkowych szczegółów i wyjaśnień - 4 do 5 godzin

MODUŁ TEN

 • Keynote Video: 1 godzina 8 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 15 godzin 30 minut
 • Próbna sesja wideo: 1 godzina 45 minut