Jeśli oglądałeś niektóre z naszych materiałów wideo lub czytałeś o Dr. Nelson, prawdopodobnie wiesz, że na Discover Healing wyznajemy zasadę, że "wszystko jest energią". Nie jest to tylko nasza teoria - choć wiele rzeczy, które teoretyzujemy, opiera się na niej. Nauka pokazała nam, że nasze ciała składają się w ponad 99% z energii. W rzeczywistości, gdyby usunąć całą "pustą przestrzeń" (tj. energię) z naszych ciał, " cała rasa ludzka zmieściłaby się w objętości kostki cukru"! Dobrze przeczytałeś - nie tylko twoje ciało, cała rasa ludzka.

Czy to nie rozwala twojego umysłu?

Być może jest to jeden z powodów, dla których ponad 50 dużych szpitali i klinik w USA oferuje jakąś formę uzdrawiania energią. Kod Emocji® jest doskonałym przykładem metody uzdrawiania energią.

Max Planck był jednym z największych umysłów XX wieku, uważany jest za ojca teorii kwantowej. Gdy otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, powiedział:

"Jako człowiek, który całe swoje życie poświęcił nauce o najbardziej jasnej głowie, badaniu materii, mogę w wyniku moich badań nad atomami powiedzieć tyle: nie ma materii jako takiej. Wszelka materia powstaje i istnieje tylko na mocy siły, która wprowadza cząstkę atomu w drgania i utrzymuje ten najdrobniejszy układ słoneczny atomu razem. Za tą siłą musimy założyć istnienie świadomego i inteligentnego umysłu. Ten umysł jest matrycą całej materii".

Istnieje wiele dostępnych badań na temat energii ciała i jej potencjalnej roli w zdrowiu i regeneracji. Istnieje wiele, wiele badań i źródeł przywołanych w książce The Emotion Code , które zdawałyby się wspierać tę rolę.

Istnieją jednak również badania potwierdzające nasze twierdzenie, że emocje są energią! Co więcej, nieżyjący już David Hawkins, M.D., Ph.D. i autor książki " Power vs. Force", odkrył, że energia w czyimś polu magnetycznym ("poziom logu") może być głęboko uzależniona od emocji. Dokładniej mówiąc, odkrył, że poziom energii ciała faktycznie wzrasta, gdy dana osoba odczuwa więcej pozytywnych emocji. Ponadto dowiedział się, że komórki umierają przy poziomie logu poniżej 200 na Skali Świadomości, gdzie występują negatywne uczucia, takie jak nienawiść, wstyd, żal, upokorzenie czy rozpacz. Te dowody sugerują, że dbanie o nasze emocje jest istotne nie tylko dla naszego ogólnego szczęścia, ale także dla naszego zdrowia fizycznego!

Nasze własne opracowanie

Jednym z przykładów tych dowodów jest badanie Discover Healing przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku na temat The Emotion Code. Zebraliśmy informacje o stanie 158 uczestników badania, przed i po sesjach uzdrawiania energetycznego z użyciem Emotion Code. Ludzie, którzy wzięli udział w badaniu, powiedzieli nam o tym, co czuli przed jakimikolwiek sesjami, a następnie ponownie co najmniej tydzień po oczyszczeniu ich Ścian Serca przy użyciu technik Emotion Code . Oto co zgłaszali uczestnicy pod koniec badania*:

 • Objawy samozwańczej "depresji" zmniejszyły się o 36% - uważamy, że zasługuje to na uznanie i dalsze badania naukowe!
 • Objawy samozwańczego "zespołu stresu pourazowego" zmniejszyły się o 35% - jest to znacząca redukcja.
 • Objawy "lęku" zmniejszone o 10% - również istotne klinicznie.
 • 'Satysfakcja z relacji' poprawiła się o 12%
 • 'Duchowa otwartość' wzrosła o 10%

Zobacz opublikowany artykuł Changes in Self-Reported Depression, Anxiety and PostTraumatic Stress Disorder Symptomatology from the Emotion Code Energy Healing Modality w Alternative & Integrative Medicine Journal.

(Zobacz koniec tej strony, aby uzyskać więcej szczegółów i referencje).

Inne interesujące badania

Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy The Emotion Code Ci pomoże, jest wypróbowanie go dla siebie. Proponujemy zacząć od książki i darmowego zestawu startowego. Możesz być zaskoczony ilością zawartych w niej informacji na temat energii twojego ciała i tego, co może się stać, gdy uwolnisz ewentualne uwięzione emocje. Może się okazać, że Twój dyskomfort zostanie złagodzony, Twój niepokój zmniejszony, a Twoje ogólne samopoczucie poprawione. Wierzymy, że dopiero zarysowujemy powierzchnię tego, czego prawdopodobnie dowiemy się w nadchodzących latach. Możesz uczyć się razem z nami, gdy rozpoczniesz swoje własne, praktyczne dochodzenie w sprawie Emotion Code.

Discover Healing Szczegóły badania

W ramach trwających badań, nasz Emotion Code zespół badaczy zmierzył reakcje stu losowo wybranych osób w zakresie zespołu stresu pourazowego (PTSD)1, lęku2, depresji3, oraz nadużywania narkotyków4 i alkoholu5 w formie samoopisu przed i po oczyszczeniu ich Ścian Serca.

Wyniki z naszego badania wykazały średnio 35 procentową poprawę u uczestników badania cierpiących na PTSD. Wyniki dotyczące depresji również wykazały 36 procentową średnią poprawę u uczestników badania. Dodatkowo wyniki dotyczące lęku wskazały, że uczestnicy odczuwali 10 procentową średnią poprawę wyników, co pokazuje, że uczestnicy doświadczają mniejszego lęku w życiu codziennym.

Inne informacje, które zostały prześledzone przed i po oczyszczeniu Ściany Serca, obejmowały stopień zadowolenia uczestników z ich związków,6 wraz z tym, jak ich duchowe połączenie zmieniało się w czasie.7 Ponadto, czy czuli sens i cel w swoim życiu. Wyniki dotyczące satysfakcji ze związku wykazały średni wzrost o około 12 procent, co oznacza, że osoby, które usunęły Ścianę Serca, postrzegały swoje związki romantyczne jako bardziej satysfakcjonujące. Podobnie, duchowa otwartość danej osoby poprawiła się o około 10 procent, co oznacza, że stała się ona bardziej otwarta na wszystkie aspekty duchowości.

*Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a zgłoszone wyniki nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów dla jakiejkolwiek osoby stosującej The Emotion Code® lub The Body Code™.

Referencje

Książki

 1. Blevins, Christy A., Frank W. Weathers, Margaret T. Davis, Tracy K. Witte, and Jessica L. Domino. "The Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5): Development and Initial Psychometric Evaluation." Journal of Traumatic Stress 28 (Listopad 25, 2015): 489-98. doi: 10.1002 /jts.22059.
 2. Zung, William W.K. "A Rating Instrument for Anxiety Disorders." Psy- chosomatics 12, nr 6 (listopad-grudzień 1971): 371-9. doi:10.10l6/S0033 -3182(71)71479-0.
 3. Kroenke, K., R. L. Spitzer, and J. B. W Williams. "The PHQ-9: Validity of a Brief Depression Severity Measure". Journal of General Internal Medicine 16, no. 9 (Wrzesień 2001): 606–13. http://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001 .016009606.x.
 4. Skinner, H. A. "Test przesiewowy w kierunku nadużywania narkotyków". Addict Behavior. 7, no. 4 (1982): 363-71.
 5. Babor, Thomas F., J. R. de la Fuente, J. Saunders i M. Grant. AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test. Wytyczne do stosowania w podstawowej opiece zdrowotnej. Genewa, Szwajcaria: Światowa Organizacja Zdrowia, 1992.
 6. Funk, J. L., i R. D. Rogge. "Testing the Ruler with Item Response Theory: Increasing Precision of Measurement for Relationship
 7. Satysfakcja z indeksu satysfakcji par." Journal of Family Psychology 21 (grudzień 2007): 572-83.
 8. Genia, V. "Indeks doświadczeń duchowych: Revision and Reformulation." Review of Religious Research 38 (1997): 344-61.
 9. Steger, M. F., P. Frazier, S. Oishi, and M. Kaler. "The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the Presence of and Search for Meaning in Life." Journal of Counseling Psychology 53 (2006): 80-93.