Jeśli oglądałeś niektóre z naszych materiałów wideo lub czytałeś o Dr. Nelson, prawdopodobnie wiesz, że na Discover Healing wyznajemy zasadę, że "wszystko jest energią". Nie jest to tylko nasza teoria - choć wiele rzeczy, które teoretyzujemy, opiera się na niej. Nauka pokazała nam, że nasze ciała składają się w ponad 99% z energii. W rzeczywistości, gdyby usunąć całą "pustą przestrzeń" (tj. energię) z naszych ciał, " cała rasa ludzka zmieściłaby się w objętości kostki cukru"! Dobrze przeczytałeś - nie tylko twoje ciało, cała rasa ludzka.

Czy to nie rozwala twojego umysłu?

Być może jest to jeden z powodów, dla których ponad 50 dużych szpitali i klinik w USA oferuje jakąś formę uzdrawiania energią. Kod Emocji® jest doskonałym przykładem metody uzdrawiania energią.

Max Planck był jednym z największych umysłów XX wieku, uważany jest za ojca teorii kwantowej. Gdy otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, powiedział:

"Jako człowiek, który całe swoje życie poświęcił nauce o najbardziej jasnej głowie, badaniu materii, mogę w wyniku moich badań nad atomami powiedzieć tyle: nie ma materii jako takiej. Wszelka materia powstaje i istnieje tylko na mocy siły, która wprowadza cząstkę atomu w drgania i utrzymuje ten najdrobniejszy układ słoneczny atomu razem. Za tą siłą musimy założyć istnienie świadomego i inteligentnego umysłu. Ten umysł jest matrycą całej materii".

Istnieje wiele dostępnych badań na temat energii ciała i jej potencjalnej roli w zdrowiu i regeneracji. Istnieje wiele, wiele badań i źródeł przywołanych w książce The Emotion Code , które zdawałyby się wspierać tę rolę.

Istnieją jednak również badania potwierdzające nasze twierdzenie, że emocje są energią! Co więcej, nieżyjący już David Hawkins, M.D., Ph.D. i autor książki Power vs. Force, odkrył, że na energię w czyimś polu magnetycznym ("poziom log") mogą mieć głęboki wpływ jego emocje. Mówiąc dokładniej, odkrył, że poziom energii w organizmie faktycznie wzrasta, gdy dana osoba odczuwa więcej pozytywnych emocji. Co więcej, dowiedział się, że komórki faktycznie umie rały z poziomem log poniżej 200 na Skali Świadomości, gdzie występują negatywne uczucia, takie jak nienawiść, wstyd, żal, upokorzenie lub rozpacz. Dowody te sugerują, że dbanie o nasze emocje ma kluczowe znaczenie nie tylko dla naszego ogólnego szczęścia, ale także dla naszego zdrowia fizycznego!

Nasze własne opracowanie

Jednym z przykładów tych dowodów jest badanie Discover Healing przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku na temat The Emotion Code. Zebraliśmy informacje o stanie 158 uczestników badania, przed i po sesjach uzdrawiania energetycznego z użyciem Emotion Code. Ludzie, którzy wzięli udział w badaniu, powiedzieli nam o tym, co czuli przed jakimikolwiek sesjami, a następnie ponownie co najmniej tydzień po oczyszczeniu ich Ścian Serca przy użyciu technik Emotion Code . Oto co zgłaszali uczestnicy pod koniec badania*:

 • Objawy samozwańczej "depresji" zmniejszyły się o 36% - uważamy, że zasługuje to na uznanie i dalsze badania naukowe!
 • Objawy zgłaszanego przez pacjentów "zespołu stresu pourazowego" zmniejszyły się o 35%, co stanowi znaczącą redukcję.
 • Objawy "lęku" zmniejszone o 10% - również istotne klinicznie.
 • 'Satysfakcja z relacji' poprawiła się o 12%
 • 'Duchowa otwartość' wzrosła o 10%

Zobacz opublikowany artykuł Changes in Self-Reported Depression, Anxiety and PostTraumatic Stress Disorder Symptomatology from the Emotion Code Energy Healing Modality w Alternative & Integrative Medicine Journal.

(Zobacz koniec tej strony, aby uzyskać więcej szczegółów i referencje).

Inne interesujące badania

Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy The Emotion Code Ci pomoże, jest wypróbowanie go dla siebie. Proponujemy zacząć od książki i darmowego zestawu startowego. Możesz być zaskoczony ilością zawartych w niej informacji na temat energii twojego ciała i tego, co może się stać, gdy uwolnisz ewentualne uwięzione emocje. Może się okazać, że Twój dyskomfort zostanie złagodzony, Twój niepokój zmniejszony, a Twoje ogólne samopoczucie poprawione. Wierzymy, że dopiero zarysowujemy powierzchnię tego, czego prawdopodobnie dowiemy się w nadchodzących latach. Możesz uczyć się razem z nami, gdy rozpoczniesz swoje własne, praktyczne dochodzenie w sprawie Emotion Code.

Discover Healing Szczegóły badania

W ramach trwających badań, nasz Emotion Code zespół badaczy zmierzył reakcje stu losowo wybranych osób w zakresie zespołu stresu pourazowego (PTSD)1, lęku2, depresji3, oraz nadużywania narkotyków4 i alkoholu5 w formie samoopisu przed i po oczyszczeniu ich Ścian Serca.

Wyniki z naszego badania wykazały średnio 35 procentową poprawę u uczestników badania cierpiących na PTSD. Wyniki dotyczące depresji również wykazały 36 procentową średnią poprawę u uczestników badania. Dodatkowo wyniki dotyczące lęku wskazały, że uczestnicy odczuwali 10 procentową średnią poprawę wyników, co pokazuje, że uczestnicy doświadczają mniejszego lęku w życiu codziennym.

Inne informacje, które zostały prześledzone przed i po oczyszczeniu Ściany Serca, obejmowały stopień zadowolenia uczestników z ich związków,6 wraz z tym, jak ich duchowe połączenie zmieniało się w czasie.7 Ponadto, czy czuli sens i cel w swoim życiu. Wyniki dotyczące satysfakcji ze związku wykazały średni wzrost o około 12 procent, co oznacza, że osoby, które usunęły Ścianę Serca, postrzegały swoje związki romantyczne jako bardziej satysfakcjonujące. Podobnie, duchowa otwartość danej osoby poprawiła się o około 10 procent, co oznacza, że stała się ona bardziej otwarta na wszystkie aspekty duchowości.

*Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a zgłoszone wyniki nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów dla jakiejkolwiek osoby stosującej The Emotion Code® lub The Body Code™.

Referencje

Książki

 1. Blevins, Christy A., Frank W. Weathers, Margaret T. Davis, Tracy K. Witte, and Jessica L. Domino. "The Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5): Development and Initial Psychometric Evaluation." Journal of Traumatic Stress 28 (Listopad 25, 2015): 489-98. doi: 10.1002 /jts.22059.
 2. Zung, William W.K. "A Rating Instrument for Anxiety Disorders." Psy- chosomatics 12, nr 6 (listopad-grudzień 1971): 371-9. doi:10.10l6/S0033 -3182(71)71479-0.
 3. Kroenke, K., R. L. Spitzer, and J. B. W Williams. "The PHQ-9: Validity of a Brief Depression Severity Measure". Journal of General Internal Medicine 16, no. 9 (Wrzesień 2001): 606–13. http://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001 .016009606.x.
 4. Skinner, H. A. "Test przesiewowy w kierunku nadużywania narkotyków". Addict Behavior. 7, no. 4 (1982): 363-71.
 5. Babor, Thomas F., J. R. de la Fuente, J. Saunders i M. Grant. AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test. Wytyczne do stosowania w podstawowej opiece zdrowotnej. Genewa, Szwajcaria: Światowa Organizacja Zdrowia, 1992.
 6. Funk, J. L., i R. D. Rogge. "Testing the Ruler with Item Response Theory: Increasing Precision of Measurement for Relationship
 7. Satysfakcja z indeksu satysfakcji par." Journal of Family Psychology 21 (grudzień 2007): 572-83.
 8. Genia, V. "Indeks doświadczeń duchowych: Revision and Reformulation." Review of Religious Research 38 (1997): 344-61.
 9. Steger, M. F., P. Frazier, S. Oishi, and M. Kaler. "The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the Presence of and Search for Meaning in Life." Journal of Counseling Psychology 53 (2006): 80-93.