TWÓJ PLAN SUKCESU W CERTYFIKACJI EMOTION CODE

Postępuj zgodnie z sugerowanym przez nas harmonogramem kursu i sesji treningowych

Zdobądź certyfikat w zaledwie 10 tygodni!

class="img-responsive

TWÓJ PLAN SUKCESU W CERTYFIKACJI EMOTION CODE

Postępuj zgodnie z sugerowanym przez nas harmonogramem kursu i sesji treningowych

Zdobądź certyfikat w zaledwie 10 tygodni!

MODUŁ 1

 • Keynote Video: 25 min.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 30 min.
 • Zalecane lektury - rozdziały 1-3 (Uwięzione emocje, Sekretny świat uwięzionych emocji i Tajemnice starożytnych uzdrowicieli energetycznych): 3 godziny

MODUŁ DRUGI

 • Keynote Video: 2 godziny 15 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 30 min.
 • Zalecana lektura - Rozdział 5 (Uzyskiwanie odpowiedzi od podświadomości): 1 godz.

MODUŁ TRZECI

 • Keynote Video: 1 godzina 4 minuty
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 30 min.
 • Zalecana lektura - Rozdział 4 (Uzdrawianie za pomocą magnesów): 30 minut

MODUŁ CZWARTY

 • Keynote Video: 1 godzina 39 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 30 min.
 • Zalecana lektura - Rozdział 6 (Uwalnianie uwięzionych emocji): 1 godzina

MODUŁ PIĄTY

 • Keynote Video: 1 godzina 18 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Sesje Próbki Filmy: 46 minut
 • Praca domowa: 40 min.
 • Zalecana lektura - Rozdział 9 (Testy zastępcze i leczenie na odległość przez pełnomocnika): 30 minut

MODUŁ SZÓSTY

 • Keynote Video: 1 godzina 18 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Sesje Próbki Filmy: 46 minut
 • Praca domowa: 4 godz.
 • Zalecana lektura - Rozdział 7 (Odziedziczone uwięzione emocje): 40 minut

Pamiętaj, aby dodawać każdą sesję do portfolio, tak aby Twój Doradca Studencki mógł je łatwo przeglądać.

MODUŁ SIÓDMY

 • Keynote Video: 1 godzina 9 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 4 godz.
 • Zalecana lektura - Rozdział 8 (Mury wokół serca): 55 minut

MODUŁ ÓSMY

 • Keynote Video: 1 godzina 5 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Sesje Próbki Filmy: 45 minut
 • Praca domowa: 4 godz.
 • Zalecana lektura - Rozdział 10 ( Emotion Code i zwierzęta): 40 minut

Pamiętaj, aby dodawać każdą sesję do portfolio, tak aby Twój Doradca Studencki mógł je łatwo przeglądać.

MODUŁ DZIEWIĄTY

 • Keynote Video: 52 min.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Sesje Próbki Filmy: 12minut
 • Praca domowa: 2 godz.
 • Zalecana lektura - Rozdział 11 (Życie bez uwięzionych emocji): 1 godzina 15 minut

MODUŁ TEN

 • Keynote Video: 1 godzina 17 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Prawo i Etyka Filmy: 1 godzina 6 minut
 • Praca domowa: 2 godz.
 • Podpisz umowę o pracę w ramach programu Practitioner Agreement: 10 minut
 • Ankieta: 10 minut

Należy pamiętać o podpisaniu umowy Practitioner Agreement, do której link znajduje się w tablicy rozdzielczej kursu w module 10.

Jeśli wprowadziłeś wszystkie swoje sesje, kliknij Wyślij Portfolio. Twój Doradca Studencki dokona trzeciej i ostatniej recenzji.

Ukończenie modułu 1: Witamy w Emotion Code Certification - 3 do 4 godzin.

 • Keynote Video: 25 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 30 min.
 • Zalecane lektury - rozdziały 1-3: 3 godziny

Moduł 2: Zakończenie Wpływ emocji - 3 do 4 godzin

 • Keynote Video: 2 godziny 15 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 30 min.
 • Zalecana lektura - Rozdział 5: 1 godzina

Ukończenie modułu 3: Nasz Energetyczny Wszechświat - 2 do 3 godzin

 • Keynote Video: 1 godzina 4 minuty
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 30 min.
 • Zalecana lektura - Rozdział 4 (Uzdrawianie za pomocą magnesów): 30 minut

Zakończ moduł 4: Komunikowanie się z podświadomością - 3 do 4 godzin

 • Keynote Video: 1 godzina 39 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 30 min.
 • Zalecana lektura - Rozdział 6 (Uwalnianie uwięzionych emocji): 1 godzina

Moduł 5: Uwalnianie bagażu emocjonalnego - 3 do 4 godzin.

 • Keynote Video: 1 godzina 18 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Sesje Próbki Filmy: 46 minut
 • Praca domowa: 40 min.
 • Zalecana lektura - Rozdział 9 (Testy zastępcze i leczenie na odległość przez pełnomocnika): 30 minut

Ukończ Moduł 6: Pomaganie innym bliskim i dalekim - 6 do 7 godzin.

 • Keynote Video: 1 godzina 18 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Sesje Próbki Filmy: 46 minut
 • Praca domowa: 4 godz.
 • Zalecana lektura - Rozdział 7 (Odziedziczone uwięzione emocje): 40 minut

Twój Doradca Studencki dokona teraz pierwszego przeglądu Twojego portfolio! Pamiętaj, aby dodawać sesje do portfolio w miarę ich wykonywania, aby Twój Doradca Studencki mógł je łatwo przeglądać.

Moduł 7: Sześć typów uwięzionych emocji - 5 do6 godzin.

 • Keynote Video: 1 godzina 9 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Praca domowa: 4 godz.
 • Zalecana lektura - Rozdział 8 (Mury wokół serca): 55 minut

Twój Doradca Studencki zakończy teraz swój drugi przegląd Twojego portfolio! Pamiętaj, aby dodawać sesje do portfolio w miarę ich wykonywania, aby Twój Doradca Studencki mógł je łatwo przeglądać.

Moduł 8: Uwolnienie serca - 6 do 7 godzin.

 • Keynote Video: 1 godzina 5 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Sesje Próbki Filmy: 45 minut
 • Praca domowa: 4 godz.
 • Zalecana lektura - Rozdział 10 ( Emotion Code i zwierzęta): 40 minut

Ukończenie modułu 9: Pomoc naszym przyjaciołom zwierzętom - 5 do 6 godzin

 • Keynote Video: 52 min.
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Sesje Próbki Filmy: 12minut
 • Praca domowa: 2 godz.
 • Zalecana lektura - Rozdział 11 (Życie bez uwięzionych emocji): 1 godzina 15 minut

Prześlij swoje portfolio do ostatecznego przeglądu teraz! Kliknij "Submit Portfolio", a Twój Doradca Studencki przejrzy Twoje sesje ćwiczeń.

Ukończenie modułu 10: Witamy w życiu praktyka - od 4 do 5 godzin

 • Keynote Video: 1 godzina 17 minut
 • Wypełnienie quizu: 10-15 minut
 • Prawo i Etyka Filmy: 1 godzina 6 minut
 • Praca domowa: 2 godz.
 • Podpisz umowę o pracę w ramach programu Practitioner Agreement: 10 minut
 • Ankieta: 10 minut