Warunki uczestnictwa w programie partnerskim

Dziękujemy za zainteresowanie zostaniem Afiliantem. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków Programu Partnerskiego. Doceniamy cię jako naszego partnera i chcemy, żebyś odniósł sukces w swoich promocjach. Chcemy również służyć tobie i naszym klientom z 100% uczciwością i zgodnością z prawem. Jako partner, oczekujemy, że będziesz postępował z profesjonalizmem i starannością, jak określono w tych Warunkach umowy partnerskiej.

Celem tych Warunków Afiliacji jest ustalenie szczegółów dotyczących naszej relacji z Afiliantem, tak abyś mógł mieć jasność na początku, jak działa nasza komunikacja i relacja.

Zostając partnerem Discover Healing, Inc.
450 Hillside Drive Bldg A 225, Mesquite, Nevada 89027 ("Spółka", "my" lub "nas"), zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków Partnerstwa, jak również ogólnych Warunków, które pojawiają się na naszej stronie internetowej.

Poniżej znajduje się kilka definicji, które pomogą Ci zrozumieć ten Regulamin Afiliacji:

  • "Produkty" są zdefiniowane jako Produkty, seminaria, wydarzenia, produkty, usługi lub oferty Spółki, dla których Spółka wyznaczyła i pożąda pomocy innych osób w działaniach marketingowych i promocyjnych.
  • "Działania promocyjne dotyczące Produktów" obejmują między innymi promocyjne lub bezpłatne rozmowy, webinaria, seminaria, podcasty, wyzwania lub inne działania promocyjne mające na celu budowanie emocji oraz wprowadzanie na rynek i promowanie Produktów Firmy.
  • "Afiliant" to osoba zatwierdzona przez Spółkę do otrzymywania Prowizji w zamian za określone działania marketingowe i promocyjne Produktów Spółki.
  • "Link Partnerski" oznacza unikalny adres URL wyznaczony przez nas dla Państwa, który pozwala nam zidentyfikować zakupy Produktów Firmy jako pochodzące od Państwa.
  • "Prowizja (prowizje)" to kwota pieniędzy, która zostanie wypłacona przez nas Tobie w oparciu o procent lub kwotę w dolarach od całkowitej kwoty sprzedaży, która pochodzi z Twojego unikalnego Linku Partnerskiego, w oparciu o poniższe informacje.
  • "Informacje poufne" obejmują wszelkie informacje, ustne, pisemne lub zaobserwowane, dotyczące warunków niniejszej Umowy lub zawartości Produktów Spółki.
  • "Nabywca" to każda osoba, która dokonuje zakupu Produktów Firmy, jak zdefiniowano powyżej.

Aby zakwalifikować się do Programu Partnerskiego musisz być certyfikowanym Emotion Code Practitioner.

Afilianci są uprawnieni do reklamowania i sprzedawania tych samych specjalności, które Discover Healing jest reklama, z wyjątkiem specjalności/promocji podczas wydarzeń na żywo.

Afilianci otrzymują prowizje od tych produktów:

Programy certyfikacyjne, w tym The Emotion code i The Body Code Certification Programs, serie szkoleniowe, w tym Awaken Your Highest Self, Resonating Relationships, Abundance Breakthrough, itp. oraz bilety na seminaria w ramach wydarzeń oferowanych przez Discover Healing.

Wykluczone produkty, które nie przyznają prowizji:

Suplementy, książki, magnesy, Członkostwa, Subskrypcje aplikacji, Sesje dla pracowników, promocje z wydarzeń na żywo

Aby otrzymać prowizję od produktu, osoba polecona musi użyć twojego linku partnerskiego do 2 tygodni przed zakupem. Po kliknięciu, link partnerski umieszcza plik cookie w przeglądarce osoby poleconej i pozostaje tam przez 2 tygodnie. Plik cookie może zostać usunięty jeśli użytkownik wyczyści pliki cookie w swojej przeglądarce lub kliknie na inny link śledzenia Discover Healing Affiliates.

Aby upewnić się, że otrzymasz prowizję, skontaktuj się ze swoimi poleconymi, aby potwierdzić, że zakończyli sprzedaż. Użyj jasnych instrukcji dla swoich poleconych na temat korzystania z Twojego linku.

1. Link partnerski

Uczestniczysz jako partner na nasze zaproszenie, na prośbę lub za zgodą spółki. Wszystkie oznaczenia partnerów podlegają zatwierdzeniu przez nas według naszego wyłącznego uznania.

Po wybraniu cię do bycia Afiliantem, otrzymasz unikalny "Link Afiliacyjny" lub unikalny adres URL, który pozwala nam zidentyfikować zakupy jako pochodzące od ciebie. Te zakupy są śledzone za pomocą tego unikalnego adresu URL i sprzedaż jest odpowiednio rejestrowana.

Aby otrzymać prowizję, musisz użyć dostarczonego unikalnego Linku Partnerskiego. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za upewnienie się, że Link Partnerski jest ustawiony prawidłowo, aby kwalifikować się do otrzymania prowizji.

2. Obowiązki partnerów

Marketing i Promocja - Afiliant zgadza się na marketing i promocję Produktów Spółki w następujący sposób, zgodnie z Warunkami Umowy.

Swipe Copy i obrazy - Swipe copy i obrazy będą dostarczone przez Spółkę dla Afilianta do wykorzystania w e-mailach, e-biuletynach, mediach społecznościowych, stronie internetowej, reklamach w mediach społecznościowych, postach lub postach sponsorowanych i innych zatwierdzonych zastosowaniach. Affiliant jest zobowiązany do wykorzystania swipe copy i obrazów dostarczonych przez Spółkę.

3. Prowizje partnerskie i płatności

Kwota prowizji dla Afilianta - Spółka wypłaci ci prowizję za każdy produkt, który został sprzedany za pośrednictwem twojego unikalnego linku partnerskiego. Chociaż Program Partnerski nie jest ograniczony do Stanów Zjednoczonych, wszystkie płatności będą dokonywane w dolarach amerykańskich.

Nabywcy, do których odnosi się prowizja - Prowizja ta odnosi się do każdego nabywcy Produktu, który dokona zakupu przy użyciu twojego unikalnego Linku Partnerskiego w wyniku twoich własnych promocji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub mediów społecznościowych, lub poprzez inne środki komunikacji przez ciebie, pod warunkiem, że nabywca zakupi Produkt za pomocą twojego unikalnego Linku Partnerskiego. Twój link musi być użyty w momencie zakupu, abyś mógł otrzymać prowizję. Afiliant nie może zarobić prowizji od własnych zakupów Produktu.

Wypłata prowizji - Prowizja zostanie wypłacona przez nas Tobie za pośrednictwem Paypal, bezpośredniej wpłaty na Twoje konto bankowe i/lub czeku. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania płatności przy użyciu innych standardowych formatów płatności, jeśli jest to konieczne, według naszego uznania. Użytkownik upoważnia nas do dokonania takich płatności na rzecz użytkownika.

Wszystkie zarobione prowizje będą wypłacane w następujący sposób:

  • Afiliant otrzyma swoją prowizję w pierwszym tygodniu każdego miesiąca za zarobki dokonane w poprzednim miesiącu.
  • Każdy zakup na zlecenie, który wydaje się podejrzany lub fałszywy, zostanie wstrzymany na czas badania.
  • Każdy partner, który narusza to porozumienie lub Warunki Umowy Spółki, traci natychmiast wszystkie prawa do każdej i wszystkich naliczonych prowizji i zostaje usunięty z Programu Partnerskiego Spółki.

4. Prawa własności intelektualnej

Spółka zastrzega sobie wszystkie prawa do nazw naszych produktów i wszystkich powiązanych znaków handlowych, nazw handlowych, logo, tagline'ów, sloganów, obrazów i podobnych znaków identyfikacyjnych związanych z Produktem i Spółką (łącznie "Znaki Handlowe").
Spółka przyznaje partnerowi niewyłączne prawo do wyświetlania znaków towarowych na swojej stronie internetowej, w wiadomościach e-mail i mediach społecznościowych w związku z unikalnym Linkiem Partnerskim i promocją Produktu, ponieważ chcemy, byś używał ich w promocji Produktu, oczywiście.

Użytkownik rozumie, że nie może zmieniać proporcji, koloru lub czcionki Znaków Towarowych, ani w inny sposób zmieniać Znaków Towarowych, ponieważ zmieniłoby to wygląd marki Produktu. Użytkownik nie może wyświetlać Znaków Towarowych w jakikolwiek sposób, który sugeruje sponsorowanie lub popieranie przez Firmę, z wyjątkiem zaangażowania jako Partner, jak opisano w niniejszym Regulaminie dla Partnerów.

Znaki towarowe nie mogą być wykorzystywane do rejestracji nazw domen internetowych w jakimkolwiek celu. Użytkownik nie może używać Znaków Towarowych w celu dyskredytowania nas, naszych produktów lub usług, ani w sposób, który w naszej uzasadnionej ocenie może zmniejszyć lub w inny sposób zaszkodzić naszej dobrej woli w odniesieniu do Znaków Towarowych.
Użytkownik potwierdza, że cała wartość firmy wygenerowana dzięki używaniu Znaków Towarowych przez Użytkownika przyniesie nam korzyść, a Użytkownik niniejszym przypisuje nam wszelką i całą wartość firmy wygenerowaną dzięki używaniu Znaków Towarowych przez Użytkownika, bez jakiejkolwiek zapłaty lub innego wynagrodzenia. Ponadto zgadzasz się na podjęcie wszelkich działań niezbędnych do realizacji takiej cesji. Kiedykolwiek przestaniesz być Partnerem, musisz zaprzestać używania Znaków Towarowych.

Zgadzasz się nie tworzyć ramki na swojej stronie internetowej, aby wyglądała jak nasza strona lub wykorzystywać naszą markę lub Znaki Towarowe w jakikolwiek sposób, który mógłby zmylić klientów lub opinię publiczną co do tego, kto jest gospodarzem lub promuje Produkt.

Użytkownik zobowiązuje się nie kupować ani nie rejestrować żadnych słów kluczowych, terminów wyszukiwania ani innych identyfikatorów związanych z naszymi znakami towarowymi lub znakami handlowymi bądź usługowymi lub nazwami naszych głównych konkurentów, w tym błędnych pisowni lub ich odmian, do wykorzystania w jakiejkolwiek wyszukiwarce, portalu, sponsorowanej usłudze reklamowej lub innej usłudze wyszukiwania lub kierowania.

Zgadzasz się nie nabywać ani nie rejestrować żadnych domen ani innych identyfikatorów, które zawierają wariacje na temat naszych Znaków Towarowych lub nazw mających na celu przybliżenie błędnych pisowni lub błędów typograficznych tych samych lub które w inny sposób stanowiłyby literówki lub domain squatting, w tym wariacje do wykorzystania w jakiejkolwiek wyszukiwarce, portalu, sponsorowanej usłudze reklamowej lub innej usłudze wyszukiwania lub kierowania, chyba że zostanie to inaczej uzgodnione przez nas.

5. Anti-SPAM (UCE)

Zgadzasz się nie wysyłać niechcianej poczty lub SPAMu w celu promowania Produktu lub któregokolwiek z naszych produktów lub usług. Takie działanie BĘDZIE skutkowało natychmiastowym zamknięciem twojego konta z anulowaniem wszelkich oczekujących prowizji. Będziesz również naruszał niniejsze Warunki Programu Partnerskiego i możesz podlegać działaniom prawnym.

6. Strona internetowa i inne ograniczenia

Partner wyraźnie oświadcza i zgadza się, że jego strona internetowa, e-mail i/lub zawartość mediów społecznościowych nie promuje, nie popiera ani nie pokazuje: (a) materiałów o charakterze seksualnym lub przemocy; (b) nielegalnych działań lub (c) dyskryminacji opartej na rasie, płci, orientacji seksualnej, religii, pochodzeniu narodowym lub niepełnosprawności fizycznej.

Dodatkowo, użytkownik zobowiązuje się nie: (a) czytać, przechwytywać, nagrywać ani przekierowywać żadnych formularzy elektronicznych ani innych materiałów przekazywanych nam przez jakąkolwiek osobę lub podmiot; (b) podejmować żadnych działań, które mogłyby w uzasadniony sposób spowodować zamieszanie u jakiegokolwiek klienta co do Państwa relacji z nami lub co do strony internetowej, na której występują jakiekolwiek funkcje lub transakcje (np. wyszukiwanie, zamawianie, przeglądanie itd.); lub (c) spamować automatycznymi lub anonimowymi linkami do stron mediów społecznościowych lub wyszukiwarek.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Twojego udziału, wstrzymania lub anulowania Twoich prowizji partnerskich lub podjęcia jakichkolwiek innych działań według naszego wyłącznego uznania w przypadku, gdy zachowujesz się w którykolwiek z powyższych sposobów lub nie działasz uczciwie lub zgodnie z wytycznymi FTC.

7. Informacje poufne

Wszystkie Informacje Poufne pozostaną wyłączną własnością Spółki. Użytkownik będzie przechowywał wszystkie Informacje Poufne w zaufaniu dla nas i nie będzie ujawniał takich Informacji Poufnych ani używał ich w żadnym celu innym niż wymagany przez niniejszy Regulamin Afiliacji.

Nie możesz ujawniać Informacji Poufnych pracownikom lub osobom trzecim, chyba że jest to konieczne, aby tacy pracownicy lub osoby trzecie znały takie Informacje Poufne, abyś mógł wykonywać swoje zobowiązania i obowiązki jako Afiliant.

8. Zakończenie

Twój związek z nami jako Afiliantem pozostaje w mocy do momentu rozwiązania przez obie strony w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możesz zakończyć swój związek jako Partner w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-maila do Spółki na adres Support@DiscoverHealing.com. Jeżeli zdecydujesz się zakończyć swoją współpracę z nami jako Afiliant, zostanie ci wypłacona prowizja, którą zarobiłeś przed datą zakończenia współpracy. Nawet po rozwiązaniu, wszystkie warunki tego Regulaminu Afiliacji będą nadal obowiązywać bezterminowo.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub zakończenia jakiegokolwiek Programu Partnerskiego w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia partnerów.

Jesteś odpowiedzialny za aktualizację wszelkich zmian w Programie Partnerskim i/lub dostępnych produktów poprzez okresowe odwiedzanie: https://discoverhealing.com/affiliate-program/affiliate-agreement/

Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia Ci statusu Afilianta, jeśli: (1) naruszasz którykolwiek z warunków niniejszego Regulaminu Afiliacji, (2) robisz coś nieetycznego, wyłącznie na podstawie rozeznania Spółki, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie zabronione przez niniejszy Regulamin Afiliacji.

Jeżeli skorzystamy z naszego prawa do zakończenia relacji partnerskiej z nami, zastrzegamy sobie prawo do niewypłacenia żadnej zarobionej prowizji, która nie została wcześniej wypłacona Tobie.

W ciągu 14 dni po rozwiązaniu umowy, czy to przez Ciebie czy przez nas, musisz usunąć wszystkie odniesienia do Linku Partnerskiego i jakiejkolwiek promocji lub marketingu Produktu ze swojej strony internetowej, materiałów marketingowych, reklam w mediach społecznościowych i list e-mailowych.

9. Zrzeczenie się odpowiedzialności i zwolnienie z roszczeń

Dołożymy wszelkich starań, aby śledzić i wypłacać Prowizje za wszystkie sprzedaże, które odnoszą się do Ciebie. Jednakże, nie jesteśmy odpowiedzialni za problemy techniczne, działania stron trzecich lub inne wydarzenia poza naszą rozsądną kontrolą, które mogą tymczasowo zakłócić lub zmniejszyć naszą zdolność do dokładnego rejestrowania Prowizji przyznanej tobie. Rozumiesz, że śledzenie Afilianta nigdy nie może być w 100% dokładne i śledzenie twojej sprzedaży zależy od kilku czynników; dlatego też, nie możemy zagwarantować 100% śledzenia w sytuacjach, które mogą wydarzyć się poza naszą kontrolą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, sprawiedliwe lub wynikowe szkody lub jakąkolwiek utratę przychodów lub zysków przez użytkownika wynikającą z lub odnoszącą się do służby jako Partner, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony za koszty pozyskania towarów zastępczych, utracone zyski lub jakiekolwiek inne szczególne, wynikowe, przypadkowe, sprawiedliwe lub pośrednie szkody, straty, koszty lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, jak zostały spowodowane, i czy są oparte na umowie, czy na czynie niedozwolonym (w tym na zaniedbaniu), lub jakiejkolwiek innej teorii odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, strat, kosztów lub wydatków.

WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, A TAKŻE WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY.

Spółka nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za informacje, o które prosisz lub które otrzymujesz poprzez nasz Produkt Partnerski. Ty w pełni i całkowicie zwalniasz Spółkę i każdego innego z naszych właścicieli, dyrektorów, udziałowców, pracowników, członków zespołu i wykonawców ("Zwalniacze") z jakiejkolwiek i wszelkiej odpowiedzialności, szkód, przyczyn działania, zarzutów, pozwów, sum pieniężnych, roszczeń i żądań, w prawie lub na zasadzie słuszności, które kiedykolwiek miałeś, teraz masz lub możesz twierdzić, że będziesz miał w przyszłości przeciwko Zwalniaczom, wynikających z twojego uczestnictwa jako Partner, chyba że wynikają one z rażącego zaniedbania.

Działając jako partner, wyrażasz również zgodę na wszystkie warunki określone w naszych ogólnych Warunkach Umowy, które można znaleźć na naszej stronie internetowej.

10. Wykonawcy niezależni

Stosunek partnerski pomiędzy Spółką a tobą jest jako niezależne przedsiębiorstwo w stosunku umownym, i nic w tych Warunkach Partnerskich nie tworzy żadnego partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego lub stosunku pracy pomiędzy tobą a nami. Każdy z naszych biznesów jest prowadzony z własnej inicjatywy, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, i każdy z nas nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiego, z wyjątkiem tego, co zostało inaczej przewidziane w niniejszych Warunkach Współpracy.

Termin "Partner" nie powinien być interpretowany jako prawny partner lub filia, ale raczej jako niezależna firma prowadząca marketing dla nas zgodnie z niniejszymi Warunkami Afiliacji. Użytkownik rozumie, że NIE jest pracownikiem Spółki i dlatego jest odpowiedzialny za swoje własne lokalne, stanowe, prowincyjne i/lub krajowe podatki.

Użytkownik rozumie, że nie jest upoważniony do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert, zawierania umów lub składania jakichkolwiek oświadczeń w imieniu Firmy. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wprowadzał w błąd co do Produktu lub Firmy, publicznie lub prywatnie.

11. Inne ważne pojęcia

Całość umowy, cesja i zrzeczenie się:
Te Warunki Afiliacji zawierają naszą całą umowę. Te Warunki Partnera mogą być zmienione lub poprawione w każdej chwili przez nas. W przypadku, gdy jakakolwiek część tych Warunków Oddziału jest uznana za niewykonalną, pozostałe części zostaną oddzielone i pozostaną w pełnej mocy. Brak egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia tych Warunków Oddziału nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się lub ograniczenie prawa do późniejszego egzekwowania i wymuszania ścisłej zgodności z każdą częścią tych Warunków Oddziału.

Prawo właściwe:
Niniejsza Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem hrabstwa Clark w stanie Nevada, gdzie znajdują się główne siedziby Firmy.

Rozwiązywanie sporów:
Mamy nadzieję, że jeśli kiedykolwiek będziemy mieli jakiekolwiek różnice, będziemy w stanie wypracować je poprzez korespondencję mailową. Jednakże, jeśli kiedykolwiek dojdzie do sporu między nami, zgadzamy się teraz, że poddamy się wiążącemu arbitrażowi przed jednym arbitrem, wybranym wspólnie, zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Jakiekolwiek orzeczenie arbitra, jeśli zostanie wydane, jest wiążące i może być wprowadzone do każdego sądu o odpowiedniej jurysdykcji. Przed złożeniem wniosku o arbitraż, należy złożyć skargę do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozumiesz i zgadzasz się, że jedynym zadośćuczynieniem, które może być przyznane Ci w drodze arbitrażu, jest pełny zwrot Twojej Płatności dokonanej do tej pory. Żadna nagroda za szkody wtórne lub innego rodzaju nie może być przyznana Tobie. Stając się Afiliantem, zgadzasz się na modyfikację przedawnienia w taki sposób, że każdy arbitraż musi być rozpoczęty w ciągu jednego (1) roku od daty działania, zaniechania lub innego zachowania, na które złożyłeś skargę w e-mailu, lub w przeciwnym razie zostanie utracony na zawsze. Użytkownik zgadza się również, że jeśli dojdzie do arbitrażu, odbędzie się on w hrabstwie Clark w stanie Nevada, gdzie znajdują się główne siedziby Firmy, a strona wygrywająca będzie uprawniona do wszystkich uzasadnionych opłat adwokackich i kosztów niezbędnych do egzekwowania Umowy.

Zakaz dyskryminacji:
W przypadku sporu między nami, zgadzasz się nie angażować w żadne zachowania lub komunikaty, publiczne lub prywatne, mające na celu zdyskredytowanie Produktu, Firmy lub któregokolwiek z nabywców Produktu. Jeśli wymaga tego prawo lub arbitraż, oczywiście nie zabrania się dzielenia się swoimi przemyśleniami i opiniami w ramach procesu prawnego.

Okres obowiązywania tego porozumienia rozpoczyna się w momencie przyjęcia przez nas wniosku o przyznanie statusu Partnera.

Zgadzając się na zostanie Afiliantem potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś, zgadzasz się i akceptujesz wszystkie warunki tego Regulaminu Afilianta.