"Widziałem tak wiele niesamowitych zmian dzięki Emotion Code® i Body Code™ zarówno u siebie, jak i u innych! Zmniejszony niepokój, lepsze bóle głowy, znikające bóle i bóle, trzęsące się ręce stają się stabilne, lepszy słuch, niedziałające kolano staje się sprawne, poprawa zdrowia i usposobieniakoni, bydła, kotów ipsów... żeby wymienić tylko kilka!"

~Jody Drager, Kolorado, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.