"Miałem Heart-Wall™ i mój praktyk był w stanie uwolnić go całkowicie po około czterech sesjach przy użyciu. Kod Emocji®. To było głębokie. To była interesująca podróż, odkąd mój Heart-Wall został uwolniony, wszystkie nowe terytorium emocjonalne.

Jestem w stanie pełniej przetwarzać swoje emocje i przeszłam od płaczu do snu każdej nocy przez dekadę do braku płaczu w ogóle. Byłem też w stanie prowadzić racjonalne, pozbawione ładunku emocjonalnego rozmowy z innymi ludźmi."

~Corrie M., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.