"Nadal mam Ścianę Serca®, ale dzięki zastosowaniu The Emotion Code® i uwolnieniu niektórych uwięzionych emocji z mojej Ściany Serca, jak dotąd czuję się bardziej wolna, lżejsza i szczęśliwsza. Kiedy patrzę w lustro, nowe ja spogląda na mnie z powrotem".

~Antje Spanier, Niemcy

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.