"Z powodzeniem wykorzystałem The Body Code™, aby pomóc członkowi rodziny w wyleczeniu się z wirusa Covid-19, w ciągu 1 tygodnia. Byłam również w stanie pomóc przyjacielowi uzdrowić chroniczny ból pleców, pomóc członkowi rodziny przezwyciężyć lęk i depresję oraz pomóc przyjacielowi uzdrowić się z chronicznych alergii pokarmowych."
-Deborah Chalifoux, Nowy Jork, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.