"Miałem problemy z zatokami odkąd pamiętam. Oddychanie było trudne, zwłaszcza podczas uprawiania sportu, który uprawiałem na bardzo wysokim poziomie. Po jednej sesji Emotion Code® dotyczącej moich problemów z zatokami, byłem w stanie oddychać wyraźnie przez nos. Byłem w stanie biegać bez konieczności łapania oddechu co około minutę".

~Matthew T., NSW, Australia

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.