"Po usunięciu mojej Ściany Serca® zauważyłam, że czuję się lżejsza, bardziej połączona z innymi i mogę z zaufaniem wchodzić w interakcje z ludźmi wokół mnie. Zauważyłam również zmniejszenie liczby i nasilenia bólów głowy. Jestem bardziej otwarta na otrzymywanie i dawanie miłości".

~Linda V., Nebraska, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.