"Wciąż pracuję nad uwolnieniem mojej Ściany Serca®. Od czasu uwolnienia niektórych uwięzionych emocji, zauważyłam większą lekkość i łatwość w życiu. Jestem bardziej optymistyczna i energiczna. Cieszę się na myśl o pracy nad projektami, które wcześniej odkładałam na później lub potrzebowałam siły woli, aby się w nie zaangażować.

"Nie czuję już, że napieram na rzeczy. Dla mnie idee uwięzionych emocji, a Ściana Serca w szczególności, wyjaśniły dlaczego, dla całej pracy, którą wcześniej wykonałem, wciąż czułem, że jest coś na drodze, coś blokującego moją zdolność do tworzenia życia, którego chciałem."

~Cathryn Brenner, Ohio, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.