"Pracując nad własną certyfikacją Emotion Code®, miałam problemy z testowaniem mięśniowym moich klientów. Zasugerowano mi, abym odbyła sesję dla siebie z praktykiem personalnym, więc umówiłam się na spotkanie.

"Miałem bardzo bolesny kark, z powodu wypadku na koniu, kiedy byłem w szkole średniej. Mam teraz sześćdziesiąt dwa lata. Chodziłem do kręgarzy od moich wczesnych lat dwudziestych. Mój obecny chiropraktyk używał metody Gonsteada na mnie i moja szyja była niezwykle bolesna.

"W ciągu dwudziestu minut od uwolnienia niektórych Uwięzionych Emocji w sesji Emotion Code , mój poziom bólu przeszedł z pięciu do jednego. Dzień później już go nie było. Pięć dni później nadal go nie było."

~Lisa De Kramer, Colorado, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.