"Mój syn przez około 12 miesięcy miał przewlekłą infekcję w nosie i nie mógł prawidłowo oddychać. Zostało to błędnie zdiagnozowane przez lekarzy jako migdałki i zostaliśmy skierowani na wizytę do specjalisty. Po rozpoczęciu sesji Body Code™, infekcja została oczyszczona w ciągu tygodnia i teraz znów może czuć zapach."

~Cara G., Queensland, Australia

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.