Miałam chroniczne problemy z bolącymi stopami. Pracowałam z panią, która starała się o certyfikat The Emotion Code®, która potrzebowała poćwiczyć na kilku osobach. Tego dnia moje stopy poczuły się lepiej!!!

~Susan Cameron, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.