"Widziałem, jak w ciągu kilku minut ktoś może puścić w niepamięć urazy wobec innych, których trzymał się przez lata. Przechodzą od uczucia nienawiści, złości i irytacji do uczucia miłości, współczucia i zrozumienia w ciągu jednej, półgodzinnej sesji z The Emotion Code®!"

~Karla E., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.