"Czuję się bardziej sobą po oczyszczeniu tak wielu Uwięzionych Emocji. Jestem szczęśliwsza, bardziej skupiona i bardziej radosna. Od czasu uwolnienia mojej Ściany Serca®, jestem w stanie lepiej połączyć się z moim celem.To przełożyło się na większą koncentrację i sukces w moim już założonym biznesie. Byłam również w stanie lepiej połączyć się z przyjaciółmi i rodziną w danej chwili."

~Margaret Parsons, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.