"Miałam Heart-Wall® wykonany z kamienia. Wystarczyło pięć sesji, aby uwolnić siedemnaście emocji, które miałam uwięzione. Chciałam dotrzeć do dna mojego strachu przed zaangażowaniem i udało się! Przeszłam od poczucia, że jestem w klatce do poczucia prawdziwej wolności. Mój umysł i serce otworzyły się na nowe możliwości po tym, jak przez tyle lat były tak zamknięte!"

~Kerri W., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.