"Miałem Emotion Code®. i Certyfikowany Praktyk Emotion Code uwolnił uwięzioną emocję, która utrzymywała mnie w nałogu palenia papierosów. Od tego czasu przestałam palić!"

~Kay H., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.