"Moja sąsiadka miała bardzo silny ból w biodrze i ledwo mogła wejść po schodach. Zaoferowałam swoją pomoc. Zgodziła się, choć nie myślała o tym zbyt wiele. Ponieważ wolę pracować zdalnie, wykonałam sesję Emotion Code® z domu. Kiedy właśnie uwolniłam trzy uwięzione emocje, napisała do mnie, że już prawie nic ją nie boli, mimo że nie miałam nawet skończonej sesji."

~Susanne Gremminger, Orsingen-Nenzingen, Niemcy

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.