"Moja sąsiadka miała bardzo silny ból w biodrze i ledwo mogła wchodzić po schodach. Zaoferowałem swoją pomoc. Zgodziła się, choć nie myślała o tym zbyt wiele. Ponieważ wolę pracować zdalnie, sesję Emotion Code® przeprowadziłam z domu. Kiedy właśnie uwolniłem trzy uwięzione emocje, napisała do mnie, że prawie nie odczuwa już bólu, mimo że nawet nie skończyłem sesji".

~Susanne Gremminger, Orsingen-Nenzingen, Niemcy

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.