"Byłem zdumiony widząc, jak młody nastolatek, który był nadpobudliwy i lekceważący, zmienia swoje zachowanie. Doświadczyłem, że ludzie czuli się bardziej zrelaksowani i szczęśliwi po tym, jak pracowałem z nimi przy użyciu Kodu Emocji®. Doświadczyłem również, że ból zniknął po moich własnych sesjach".

~Erika S., Kolumbia Brytyjska, Kanada

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.