"Mam ścianę serca i odbyłem sesję Emotion Code®, aby zacząć ją przełamywać. Już czuję, że nie jestem tak sfrustrowany jak kiedyś. Mój niepokój nie narasta tak łatwo jak kiedyś! Zauważyłam też, że ludzie wokół mnie są bardziej kochający i lepiej na mnie reagują, odkąd pracuję nad moją Ścianą Serca".

~Stephanie Norris Krebs, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.