"Praktykuję Emotion Code® na mojej rodzinie dopiero od momentu, gdy skończyłam czytać książkę The Emotion Code . Mój największy sukces zdarzył się podczas pracy z moją siostrą. Miała operację na ramieniu około rok temu, która tak naprawdę nigdy nie czuła się całkowicie uzdrowiona. Miała problemy z podniesieniem ręki na całej długości. Pracowałam nad nią i uwolniłam 12 uwięzionych emocji w jej barku, ramieniu i szyi. Większość z nich pochodziła z choroby i utraty jej męża. Po naszej sesji mogła podnieść rękę i czuła się ogólnie lepiej. To sprawia, że czuję się tak dobrze, mogąc dać ulgę ludziom, których kocham".

~Laeni S., Karolina Północna, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.