Napisał Brian Withers

Zrozumienie ciała jako całości

W tym tygodniu widziałem film i uderzyło mnie to, że w części scenariusza filmu aktorzy mówili o znalezieniu lekarstwa na choroby w komórkach, czyli o pracy z ciałem fizycznym w celu jego "wyleczenia". To ciekawe, że w roku 2014 nadal istnieje pojęcie, że ciało jest oddzielnym, samodzielnym obiektem, jak na przykład silnik benzynowy. Silnik oczywiście jest oddzielnym fizycznym obiektem mechanicznym, w którym części mogą się fizycznie zużywać i przestać działać. Możemy zidentyfikować konkretną część, która musi zostać wymieniona, wymienić ją i wrócić do "normalnego" działania. Jestem gotów powiedzieć, że chociaż silnik jest fizyczny i mechaniczny, jego działanie jest nadal pod wpływem prawa wibracji, ale to jest na inny artykuł. Wracając na tor, ciało oczywiście jest trochę bardziej skomplikowanym kawałkiem maszyny, nie zwykle tak prosto zidentyfikować, dlaczego konkretna część lub funkcja przestała działać zgodnie z intencją natury. Zachodnia medycyna próbuje traktować ciało jak silnik, wymieniając części, dostosowując ciało za pomocą operacji, lecząc je lekami i tak dalej. Jak widzimy coraz częściej, są one nieskuteczne lub wiążą się z wysokimi kosztami w taki czy inny sposób. Być może zrozumienie, że silnik benzynowy i ciało ludzkie wymagają różnych podejść do konserwacji, gdzie silnik jest wynalazkiem człowieka, gdzie znamy wszystkie części i wszystko o tym, co dzieje się dla silnika do pracy. Ciało jednak nie jest ludzkim wynalazkiem i bez zrozumienia jego całkowitej dynamiki, zarówno ciała jak i umysłu, jak kompletny może być każdy środek zaradczy? Jaka jest relacja między umysłem a ciałem, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego życia, stan naszego zdrowia?

Nie strzelaj do posłańca

Proponuję, aby zamiast patrzeć na ciało jako zbiór komórek decydujących same o tym, co robić, że komórki są bardziej podobne do cieni, które po prostu reagują na częstotliwości w obrębie podświadomego umysłu (lub naszego pola energetycznego). Jeśli częstotliwość jest w swoim naturalnym stanie to komórka również działa w swoim naturalnym stanie. Jeżeli jednak częstotliwość jest wyłączona, to komórka jest wyłączona i staje się posłańcem, który bije na alarm w sprawie tej konkretnej częstotliwości poza równowagą. Czy kiedykolwiek słyszałeś frazę "nie strzelaj do posłańca"? To wyrażenie wskazuje, że możesz zrobić wszystko, co chcesz posłańcowi, ale nie zmieni to wiadomości, która została przyniesiona. Bez względu na to, jakie działania podejmiecie wobec posłańca, nie rozwiąże to waszego problemu. Wiemy, że aby poradzić sobie z problemem, musimy zrozumieć, co się dzieje. Jedynym sposobem, by to wiedzieć, jest wysłuchanie poselstwa. Dlatego musimy być wdzięczni i słuchać bardzo wyraźnie tego, co ten posłaniec mówi. Tylko w ten sposób będziemy wiedzieć, co trzeba poprawić. Wyobraźmy sobie taką sytuację. W średniowieczu do zamku podjechał jeździec, który krzyczał i robił zamieszanie, że ma wiadomość. Czy byłoby sensowne dla mieszkańców zamku uciszyć go, zignorować, czy też skuteczniejsze byłoby wysłuchanie? Powiedzmy, że nie słuchali i po prostu go zignorowali. Powiedzmy, że jego wiadomość była taka, że armia jest w niewielkiej odległości i nadchodzi, aby oblegać zamek. Jakie byłyby skutki zignorowania tej wiadomości? Powiedzmy, że go wysłuchali, ale potem usadzili go z jakimś spirytusem, żeby go uspokoić i zlekceważyli wiadomość. Jaki byłby tego skutek? Powiedzmy, że rozgniewali się i zabili go. Jaki byłby tego skutek? We wszystkich tych przypadkach straciliby wiadomość i możliwość przygotowania się, dokonania zmian i obrony swojego fortu oraz uratowania życia. Kilka dni później wszyscy zostaliby zabici, a zamek ległby w gruzach.

Słuchaj i działaj zgodnie z przesłaniem

Czy brzmi to podobnie w naszej własnej walce o zdrowie? Mamy bóle, bóle, niesprawności, utratę energii itp. To są wiadomości, które otrzymujemy przez komórki naszego ciała (posłańca). Robimy wszystko, aby rozwiązać ten komunikat poprzez pracę nad posłańcem (naszym ciałem). Jednak, tak jak w średniowiecznej opowieści, możemy zrobić z komórkami ciała co tylko chcemy - możemy je wyciąć, możemy je zamknąć, możemy je stymulować różnymi terapiami i możemy je zalać lekami, tak jakbyśmy wiązali i kneblowali posłańca - ale co to tak naprawdę robi? Jak nam to pomaga? Może przynieść chwilową ulgę, ale tak naprawdę uniemożliwiamy sobie otrzymanie ważnej wiadomości. Potrzebujemy tego przesłania! Powie nam ona, jaki wewnętrzny brak równowagi musimy skorygować. Gdy dokonamy korekty, ciało może wyłączyć alarm i wrócić do swojego naturalnego funkcjonowania. Tak naprawdę nie ma nic "złego" w ciele, kiedy ono boli. Po prostu daje nam wiadomość, aby pomóc nam skorygować to, co wymaga korekty. Kiedy słyszymy, że ludzie mówią, że są chorzy, równie dobrze mogliby powiedzieć: "Moje ciało jest w stanie alarmowym, ponieważ mam brak równowagi". Posłaniec jest tak cenny, by dać nam wiadomość, która wskazuje nam właściwy kierunek przyczyny, dlaczego mielibyśmy kiedykolwiek chcieć zrobić z tym posłańcem coś innego niż słuchać (i zadawać pytania)?

Ciało alarmuje nas o braku równowagi

Nie tylko znaczące jest to, że ciało alarmuje nas o braku równowagi, ale każda część ciała i rodzaj podanego komunikatu wskazują na konkretne częstotliwości, które powodują brak równowagi. Częstotliwości te można przełożyć na reprezentowanie sytuacji z życia codziennego, takich jak: 1) Błędne przekonania o naszej jaźni dające nam zniekształcony obraz siebie, takie jak "jestem bezwartościowy", lub "nikt mnie nie słucha", 2) Błędne przekonania o życiu, takie jak "pieniądze są trudne do zdobycia" lub "ludzie są na wyciągnięcie ręki", 3) Lęki przed tym, że nie mamy wystarczająco dużo, jesteśmy pominięci itp. 4) Emocje związane z poprzednimi trzema punktami, takie jak niepewność, bezwartościowość, poczucie winy, rozpacz itp. Istnieją inne rodzaje nierównowagi częstotliwości, ale emocjonalne nierównowagi częstotliwości stanowią większość. Wystarczy zrobić szybki przegląd swojego życia i pomyśleć o tym, jak wiele emocjonalnych przestojów mamy. Te "rzeczy" nie są niczym. To jest coś i niesie ze sobą energetyczną częstotliwość. Mogą one zostać uwięzione w naszym polu energetycznym w dowolnym momencie naszego życia, a kiedy tak się stanie, posłaniec jedzie na pełnej prędkości, aby dostarczyć wiadomość, ponieważ natura nie chce, aby te nierówności istniały w twoim polu. Jesteście unikalni z celem, darami i talentami, a intencją natury jest, abyście je wyrażali i służyli innym. Im bardziej oddalasz się od swojego prawdziwego "ja" i celu, tym więcej i bardziej dotkliwych wiadomości będziesz otrzymywać.

Pytaj i słuchaj

Następnym razem, gdy usłyszysz posłańca, upewnij się, że pytasz, a następnie słuchasz. Co mi to mówi? Co muszę wiedzieć? Jeśli potrzebujesz pomocy, Emotion Code i Body Code są wspaniałymi narzędziami do komunikacji z posłańcem, śledzenia wiadomości i pozwalania podświadomemu umysłowi na ujawnienie i uwolnienie nierównowagi. Możesz również pomóc sobie, podnosząc swoją wibrację za pomocą codziennych wyborów. Gdy wprowadzisz wyższe wibracje do swojej podświadomości, przekonasz się, że posłaniec musi wychodzić znacznie rzadziej, by wszcząć alarm w twoim ciele. Jeśli potrzebujesz pomocy w opanowaniu tych codziennych wibracji mam program o nazwie "20 tygodni do wyższej wibracji - przejęcie kontroli nad swoim życiem".

- Odkryj Emotion Code i Body Code

- Kontakt z Brianem:
facebook - http://www.facebook.com/brian.withers.75
strona internetowa - highervibrationsnow.com