Rozpoczynając działalność związaną z uzdrawianiem energią, należy pamiętać o etycznych praktykach biznesowych. Dzielenie się pracą energetyczną z klientami to zaszczyt, ale także duża odpowiedzialność! Ze względu na charakter tej pracy, ważne jest, aby prowadzić swój biznes z troską i uczciwością. Przyniesie to korzyści Twoim klientom, Twojej firmie i Tobie! 

Discover Healing Praktycy przestrzegają najwyższych standardów etycznych praktyk biznesowych. Kierują się sercem, chronią i traktują priorytetowo swoich klientów, utrzymują standardy zawodowe i zapewniają bezpieczeństwo swoim firmom, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów.

Jak prowadzić etyczny biznes uzdrawiania energią?

1. Uzyskanie wykształcenia i certyfikacji:

Przed rozpoczęciem działalności należy przejść odpowiednie szkolenie i pełną certyfikację w wybranych przez siebie metodach uzdrawiania energią. Upewnij się, że oferujesz klientom sesje tylko w modalnościach, w których ukończyłeś certyfikację. Na przykład, jeśli jesteś praktykiem na poziomie 1: Emotion Code , ale nie zapisałeś się na dodatkowe poziomy certyfikacji, nieetyczne byłoby oferowanie klientom sesji na poziomie 2: Body Code .

Dążenie do ciągłej edukacji zapewnia posiadanie niezbędnych umiejętności i wiedzy do prowadzenia skutecznych sesji dla swoich klientów. Może to być świetny sposób na uzyskanie odpowiedzi na pytania, które mogą pojawić się podczas pracy z różnymi osobami.

2. Uczciwość w działaniu:

Bądź szczery wobec klientów w sposobie, w jaki przedstawiasz swoje szkolenie, doświadczenie i umiejętności, a także korzyści, jakie może przynieść Twoja praca z energią. Dotyczy to również sposobu, w jaki się reklamujesz. Nie składaj obietnic, których nie możesz dotrzymać - wiemy, że ta praca jest potężna, ale nie możemy zagwarantować konkretnych wyników, a jeśli to zrobimy, może to być mylące dla klientów.

3. Nadanie priorytetu świadomej zgodzie:

Przed rozpoczęciem pracy z klientem upewnij się, że rozumie on naturę uzdrawiania energią, potencjalne korzyści oraz wszelkie zagrożenia lub ograniczenia związane z pracą z energią. Pozwól swoim klientom podejmować świadome decyzje dotyczące ich sesji i pracy z tobą. Uzyskanie świadomej zgody na piśmie to skuteczny sposób na prawną ochronę firmy i upewnienie się, że klienci w pełni rozumieją Twoją pracę. Możesz stworzyć dokument świadomej zgody, przejrzeć go z każdym klientem, poprosić go o podpisanie i zachować kopię dla siebie. 

4. Poszanowanie poufności klienta:

Klienci często przychodzą do uzdrowicieli energetycznych, gdy doświadczają problemów fizycznych, psychicznych, emocjonalnych lub duchowych. Mogą powierzyć ci wrażliwe szczegóły dotyczące ich życia i zmagań. Szanuj poufność każdego klienta, zachowując ścisłe standardy prywatności. Upewnij się, że wszystkie informacje o kliencie pozostają poufne, chyba że ich ujawnienie jest wymagane przez prawo lub za wyraźną zgodą klienta. Dotyczy to również mediów społecznościowych - upewnij się, że otrzymałeś zgodę przed podzieleniem się doświadczeniem klienta, nawet jeśli chcesz to zrobić anonimowo. Twoi klienci powinni czuć się komfortowo i bezpiecznie dzieląc się z Tobą swoimi historiami!

W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju lub stanie, mogą istnieć pewne przypadki, w których możesz być zobowiązany do udostępnienia informacji o swoim kliencie. Może to obejmować uzasadnione podejrzenie, że dana osoba stanowi bezpośrednie zagrożenie dla siebie lub innych. Ponadto możesz zostać wezwany do złożenia zeznań w sądzie.

5. Profesjonalna praktyka:

Chociaż prawdopodobnie nawiążesz troskliwą relację ze swoimi klientami, ważne jest, aby ustalić granice zawodowe. Utrzymanie odpowiednich granic pomaga zapewnić profesjonalizm i zapobiec nieporozumieniom lub konfliktom. Nawet podczas pracy z bliskimi, pomocne może być poinformowanie o swojej roli i zakresie usług, które możesz świadczyć. Ustal wzajemne zrozumienie i uzgodnij, czego oczekuje się od obu stron.

6. Wzmocnij pozycję i zaufaj swoim klientom:

Zachęcaj klientów do odgrywania aktywnej roli w ich podróży do zdrowia poprzez zachęcanie do samoświadomości, praktyk samoopieki i osobistej odpowiedzialności za ich dobre samopoczucie. Staraj się nie koncentrować na ich uzdrawiającej podróży - twoją rolą jest pomóc im się wyleczyć. Szanuj ich wybory dotyczące ich podróży uzdrawiania energią i unikaj wywierania na nich presji, aby kontynuowali współpracę z tobą. Działaj w najlepszym interesie klienta i ufaj, że zna on siebie najlepiej.

7. Zakres praktyki:

Jako praktyk uzdrawiania energią możesz pomóc klientom zrównoważyć ich ciała, aby wesprzeć uwalnianie uwięzionej energii emocjonalnej, braku równowagi i / lub przekonań. Takie postępowanie często pomaga klientom z wieloma problemami! Uzdrowiciele energetyczni nie powinni jednak diagnozować schorzeń ani oferować sesji, które wykraczają poza ich szkolenie. Upewnij się, że pozostajesz w zakresie swojej praktyki i kieruj klientów do innych pracowników służby zdrowia, gdy potrzebują dodatkowego wsparcia. Ważne jest również, aby nigdy nie doradzać klientom rozpoczęcia lub zaprzestania przyjmowania leków. 

8. Przejrzystość finansowa:

Podobnie jak w przypadku każdej profesjonalnej usługi, ważne jest, aby z góry informować o opłatach i zapewnić przejrzyste praktyki rozliczeniowe. Upewnij się, że klienci rozumieją koszt usług przed rozpoczęciem sesji.

Pomocne może być również opracowanie zasad dotyczących planowania spotkań, zmiany harmonogramu, anulowania, opóźnień w płatnościach i wszelkich innych zasad biznesowych. Upewnij się, że zasady te zostały przekazane wszystkim klientom. Pomocne może być posiadanie ich na piśmie, aby klienci mogli się do nich odnieść.

9. Obowiązek zachowania ostrożności:

Staraj się pomóc każdemu klientowi, który się do ciebie zgłosi, o ile czujesz się komfortowo pracując z nim. Oferuj swoje usługi niezależnie od różnic takich jak wygląd, status społeczno-ekonomiczny czy przekonania - pamiętaj, że każdy zasługuje na wsparcie i opiekę. 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz zakończyć profesjonalną relację z klientem, spróbuj skierować go do kogoś, kogo szanujesz i komu ufasz - niezależnie od tego, czy jest to inny uzdrowiciel energetyczny, czy licencjonowany lekarz. 

10. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa:

W różnych lokalizacjach mogą obowiązywać określone przepisy i prawa, które mają zastosowanie do działalności związanej z uzdrawianiem energią. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i upewnij się, że Twoja firma jest z nimi zgodna. Ponadto etyczna firma utrzymuje wymagane licencje biznesowe, prowadzi dokumentację i płaci obowiązujące podatki - te praktyki zapewnią bezpieczeństwo i legalność Twojej firmy.

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możesz ustanowić i utrzymać etyczny biznes uzdrawiania energią! Wytyczne te pozwolą Twojej firmie prosperować, jednocześnie stawiając na pierwszym miejscu dobro Twoich klientów. Dbaj o bezpieczeństwo swojej firmy, abyś mógł nadal dzielić się swoimi darami ze światem.