Jest to kontynuacja "Alzheimer's Patient Shows Dramatic Improvement After Body Code Sessions", opublikowanego 25 stycznia 2016 r.

Mam klientkę, z którą pracuję od prawie czterech miesięcy. Nie mając formalnej diagnozy, domyśliłabym się, że ma prawdopodobną chorobę Alzheimera. Kiedy zaczęłyśmy pracować razem, nie potrafiła odpowiedzieć na żadne z moich pytań i musiałam polegać wyłącznie na jej pełnomocnictwie do udzielania istotnych odpowiedzi. Potrzebowała nadzoru 24-7 i nie była w stanie samodzielnie wykonać prostych czynności, takich jak zdobycie szklanki wody. Miała wiele paranoi i urojeń, miała problemy z nawiązywaniem przyjaźni i była bardzo odizolowana.

Teraz, trzy i pół miesiąca później, nie potrzebuje już nikogo innego podczas naszych sesji i może angażować się w rozmowy. Teraz dostaje własną wodę i podobno dba o siebie w inny sposób, np. regularnie wynosząc śmieci i recykling! Wcześniej nie była w stanie zrobić zakupów bez nadzoru, ale teraz może iść z innym mieszkańcem! Teraz łatwo nawiązuje przyjaźnie i uczestniczy we wszystkich zajęciach w swojej wspólnocie emerytalnej! Potrafi nawet samodzielnie odnaleźć drogę w swoim domu opieki (i robi to regularnie)!

Jej urojenia i paranoja zmniejszyły się o około 75%. Spodziewam się i mam nadzieję, że będzie się to nadal zmniejszać w miarę jak będziemy wykonywać więcej wspólnej pracy.

I tu jest najlepszy przykład tego, jak bardzo się poprawiła:

Ostatnio została zamknięta w swoim budynku i nie miała butów. Zamiast panikować, zachowała spokój i sprawdziła drzwi innych budynków na terenie posesji i znalazła jeden, który był otwarty. Poczekała w tym budynku, aby się ogrzać, a następnie co jakiś czas wracała, aby sprawdzić swój budynek. Następnie opowiedziała personelowi o swoim doświadczeniu, a personel zobaczył jej ślady stóp, które potwierdziły jej historię!

Moje badania w zakresie neuronauki i epidemiologii dotyczyły choroby Alzheimera. Wtedy wierzyliśmy, że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest zatrzymanie jej postępu. Teraz zaczynam podejrzewać, że może być ona odwracalna!

Czy znasz kogoś, kto ma rodzica lub bliską osobę z Demencją lub chorobą Alzheimera? Proszę podziel się z nimi tą historią i niech wiedzą, co jest możliwe dzięki uwolnieniu podświadomych barier!

~ Tina Huang, Ph.D., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.