"Po pięciu sesjach udało nam się uwolnić moją granitową ścianę Heart-Wall® o grubości 343 stóp! Była to pełna gama uwięzionych emocji i związków... możesz to nazwać. Miałem to!!!

"Od tego czasu zauważyłem ogólne uczucie spokoju. Patrzę na moje relacje innymi oczami. Jestem bardziej obecny i mniej reaktywny, co pozwala mi być lepszym słuchaczem. Uczucie oddzielenia, które kiedyś miałem, przekształciło się w cudowną wiedzę i poczucie więzi".

~Jennifer Allard, Kolorado, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.