"Pracowałem nad uwolnieniem uwięzionych emocji z mojego Heart-Wall®. Za każdym razem czuję się lżejsza, a ciężar znika. Podczas mojej ostatniej sesji pracowaliśmy nad uwolnieniem odziedziczonych uwięzionych emocji, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, przerywając cykl".

~Arianna W., Kalifornia, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.