"Używam Kodu Emocji® na sobie i mojej 7-letniej córce od ponad dwóch lat, aby pomóc nam zbudować lepszą relację, pomóc jej radzić sobie z kontrolowaniem emocji i wybuchów, a mnie być bardziej otwartym i spokojnym w pomaganiu jej. To było prawdziwe błogosławieństwo".

~Lacy Jane W., Teksas, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.