"Obecnie jestem w trakcie uwalniania Heart-Wall®. Do tej pory zauważyłem zmianę we wzorcach zachowań, która obejmuje dodatkową zdolność do pracy w sytuacjach konfrontacyjnych, ogólny wzrost pewności siebie, poczucia własnej wartości i wiary w miłość".

~Gatis C., Recife, Łotwa

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.