"Przeprowadziłam sesję Emotion Code® z Angie, która doświadczyła nagłego początku ślepoty w jednym oku, więc nie mogła kontynuować pracy na komputerze. Pomogłam jej oczyścić uwięzioną emocję związaną z okiem. Następnie bardzo się zmęczyła i chciała odejść od telefonu, aby zamknąć oczy na kilka chwil. Później poinformowała, że jej wzrok powrócił i mogła wrócić do pracy!

Pracowałam z kotem przyjaciółki, który przestał jeść i według właścicielki wydawał się przygnębiony. Dzięki Emotion Code udało mi się znaleźć i oczyścić uwięzioną emocję "nienawiści". Testy były również pozytywne dla "żalu" i "traktowania jako pewnik", które oczyściłam. Moja przyjaciółka doniosła później, że jej kotka zaczęła jeść swoje jedzenie!

Przeprowadziłam również sesję Emotion Code na moim własnym kocie. Miał on zwyczaj atakowania mnie lub moich dzieci, jeśli nie daliśmy mu smakołyku, kiedy wskazał, że go chce. Przetestowałam go i okazało się, że ma zablokowaną emocję "nienawiści", którą oczyściłam, a także "branie za pewnik". (Znalazłem to interesujące, że oba koty, z różnymi właścicielami, miały tak podobne zablokowane emocje do oczyszczenia)! On nie tylko przestał nas atakować, ale tylko raz błagał o smakołyk i dopiero kilka tygodni później użyłem smakołyku, by wrócić do środka na noc!"

~Jenny Dees, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.