"Kiedy odkryłem Emotion Code®, poszukałem praktyków w pobliżu mojego miejsca zamieszkania, a następnie odbyłem sesję zdalnie od praktyka Body Code™. Niemal natychmiast poczułam, że coś się we mnie uniosło, a uczucie niepewności zniknęło. Byłem bardziej pewny siebie w pracy, aby zabrać głos, a także czułem się pewniej przy podejmowaniu decyzji, które podejmowałem.

"Kolejna zmiana, którą zauważyłem, dotyczyła moich kotów. Uratowałam dwa k oty, które przez rok były na ulicy. Były całkowicie płochliwe i bały się ludzi. Ćwiczyłem na nich używanie Emotion Code i uwolniłam ich uwięzione emocje. Od tego czasu zaczęły przychodzić na moje łóżko, by spać ze mną i stały się bardziej przyjazne. To była dramatyczna różnica!"

~Hiromi A., Nowy Jork, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.