"Kiedy po raz pierwszy wykonałem Kod Emocji®, odkryłem, że mam Ścianę Serca®. Najważniejszą rzeczą, jaką teraz zauważam, jest moja zdolność do odczuwania lub emocjonalnego łączenia się, podczas gdy wcześniej większość czasu spędzałam w mojej głowie. Oczyszczenie jej pozwoliło mi również kochać pełniej, bez osądzania".

~Kandace D., Utah, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.