"Miałem 75-metrową sosnową ścianę Heart-Wall®, która całkowicie mnie oderwała. Odkąd została usunięta, moje relacje znacznie się pogłębiły. Mam jeszcze więcej współczucia dla innych ludzi. Mogę podchodzić do nich z większą otwartością i bardziej im ufać, tworząc głębsze więzi".

~ Anna-Christina W., Buchholz, Niemcy

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.