"Miałam Ścianę Serca®, która miała 9 stóp grubości i była wykonana ze skorupek jaj. Nigdy nie byłam osobą, która płacze, ponieważ wychowano mnie w przekonaniu, że płacz jest oznaką słabości. Kiedy moja Ściana Serca została usunięta, mogłam płakać przy każdej okazji. Teraz jestem w stanie lepiej wyrażać swoje emocje i mam bardziej kochające relacje z innymi."

~Kathryn K., Texas, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.