"Odkąd moja Heart-Wall® została uwolniona, poczułam w sobie wielką zmianę spokoju. Nigdy w życiu nie czułam takiego spokoju i szczęścia! To niesamowite, że w końcu z nadzieją patrzę w przyszłość!"

~Karoline Traill, Tasmania, Australia

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.