"Miałem Heart-Wall®, który zbudowałem jako dziecko. Wyobrażałem sobie ścianę z bloków żużlowych, która całkowicie mnie otaczała. Była to kopuła z bloków żużlowych i powiedziałem sobie, że jeśli nie mogą mnie dosięgnąć, nie mogą mnie skrzywdzić.

"Odkąd go uwolniłem, moje problemy z gniewem prawie nie istnieją. Nie chodzi o to, że się nie złoszczę, po prostu nie muszę nosić gniewu jak tarczy. Nie muszę być zawsze czujna i jestem nie tylko zdolna, ale i szczęśliwa z bycia bezbronną, ponieważ nie otaczam się już niegodnymi zaufania ludźmi".

~Emily M., Teksas, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.